Claus Klaris: Ny formand i DGI Sønderjylland

Til årsmødet i DGI Sønderjylland d. 26. april 2017 blev Claus Klaris fra Sønderborg valgt som ny formand, og han har en klar mission: ”Jeg vil fortsætte det idrætspolitiske arbejde for at sikre bedre vilkår for lokalidrætten i Sønderjylland” udtaler den nye formand.

Men Claus Klaris har ikke blot en mission, han har også tænkt over, hvordan opgaven skal løses: ”Vi skal droppe søjletænkningen og begynde at samarbejde mere på tværs med institutioner, kommuner og andre idrætsorganisationer i det sønderjyske” siger Claus Klaris.

Foreningsformand i Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening


Det frivillige engagement er en stor del af Claus’ liv, og i sit virke som foreningsformand har han gjort sig nogle klare erfaringer: ”Samarbejde giver helt enkelt de bedste resultater, vi er altid bedre sammen end hver for sig,” og med den pointe slår Claus også fast:

”Jeg tror ikke, at vi skal hige efter flere midler til nye initiativer i lokalidrætten, vi skal i stedet være bedre til at se mulighederne i de eksisterende lokaler, haller og faciliteter samt at gøre brug af det mandskab, vi allerede har i vores foreningsliv”

Samarbejde giver helt enkelt de bedste resultater, vi er altid bedre sammen end hver for sig

Claus Klaris, Formand DGI Sønderjylland

Nye ansigter i DGI Sønderjyllands bestyrelse


Udover formandsskiftet har bestyrelsen erhvervet sig et nyt medlem, nemlig Jytte Damm-Nielsen fra Toftlund, bedre kendt som gymnastikformand i Toftlund Idrætsforening.

Derved består landsdelsbestyrelsen af formand Claus Klaris og bestyrelsesmedlemmerne Benny Jørgensen, Karin T. Petersen og førnævnte Jytte Damm-Nielsen.

Blå bog om Claus Klaris:

  • Født i 1969
  • Bor i Sønderborg
  • Arbejder i Forsvaret
  • Formand i Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening
  • Tidligere næstformand i DGI Sønderjyllands Landsdelsbestyrelse