DGI Sønderjylland søgte kandidater til landsdelsbestyrelsen

Frem mod vores årsmøde d. 27. april søgte vi kandidater til vores landsdelsbestyrelse og det lykkedes, at 3 nye ansigter kom ind i bestyrelsen.
Herunder kan du læse om landsdelsbestyrelsens arbejde

”DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion.”

Sådan lyder DGI’s overordnede formål, som er det første, du skal kunne sige JA til.

DGI Sønderjylland udvider landsdelsbestyrelsen med to nye medlemmer på årsmødet d. 27. april 2023. De nye medlemmer skal, sammen med 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer, være med til at sætte handling bag ordene i DGI’s formål. Samtidig er det bestyrelsens vigtigste opgave at arbejde for udviklingen af idræts- og foreningslivet i landsdelens fire sønderjyske kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

DGI Sønderjylland skal på årsmødet vælge en formand, en næstformand og to nye bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. De nye medlemmer bliver del af en aktiv landsdelsbestyrelse, hvis opgave er at vise vejen for hele landsdelen og sikre, at der skabes de bedst mulige rammer og vilkår for landsdelens medlemsforeninger.

Vi modtager gerne dit kandidatur, hvis du kan se dig selv: 

* arbejde med landsdelens strategiske pejlemærker og DGI´s overordnede strategiske prioriteringer. Arbejdet i bestyrelsen er strategisk og politisk og altid med vores frivillige foreninger som udgangspunkt. 

* møde vores foreninger bedst muligt samt støtte og udvikle vilkår, rammer og betingelser, så det bliver nemmere og sjovere at drive foreningslivet. 

* tale de frivilliges sag, varetage deres behov for en stærk stemme i samfundsdebatten og dele de gode historier om foreningslivet i vores landsdel. 

* identificere og følge med i nuværende og kommende generationers behov og ønsker til attraktive og udviklende idrætsfællesskaber. 

Det er en styrke, men ikke en forudsætning, hvis du har kendskab til det kommunale landskab og kan være med til at præge politiske beslutninger, der gavner foreninger og idrætsaktive. 

For at være valgbar til vores landsdelsbestyrelse skal du være medlem af en af vores medlemsforeninger - og gerne have en god forståelse for foreningslivet. 

Fakta om bestyrelsesarbejdet

Vi ønsker en engageret og mangfoldig bestyrelse, der er bredt repræsenteret på køn, etnicitet, alder og kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer er på valg for en 2-årig periode, mens suppleanter er på valg for en 1-årig periode. I 2023 vælges næstformanden dog for et år, og fra 2024 for 2 år.

DGI Sønderjylland er en idrætspolitisk interesseorganisation med et kontor beliggende i Aabenraa, hvor 18 medarbejdere i form af koordinatorer, konsulenter og ledelse har sin daglige gang. Landsdelsbestyrelsen er folkevalgt og DGI Sønderjyllands overordnede politiske ledelse. 

Bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at DGI Sønderjylland arbejder efter et tydeligt værdigrundlag og en klar vision og har tydelige strategiske pejlemærker for, hvordan DGI Sønderjylland vil nå sine mål. 

For at kunne eksekvere visioner og pejlemærker, har bestyrelsen ansat en administrativ ledelse, som leder medarbejderne og arbejdet med de forskellige idrætter og fokusområder. 

Bestyrelsen i DGI Sønderjylland mødes som udgangspunkt én gang om måneden uden for normal arbejdstid. Herudover vil der være opgaver, der skal varetages af den enkelte og som kræver, at der arbejdes mellem møderne.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker en dybere indsigt i bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte formand Hanne Lene Haugaard, mobil: 28 30 63 98 eller mail: hanne.lene.haugaard@dgi.dk eller læse mere om organisationen på www.dgi.dk/om  

Kan du bare sige JA til ovenstående og se dig selv være en del af DGI Sønderjyllands bestyrelse, så send venligst en mail med dine oplysninger til hanne.lene.haugaard@dgi.dk så vil vi efterfølgende kontakte dig.

Det er også altid muligt at stille op til landsdelsbestyrelsen på selve årsmødet.

/Landsdelsbestyrelsen for DGI Sønderjylland