Søg hjælp til dine gode idéer i Lokalforeningspuljen

DGI Sønderjylland uddeler 30.000 kroner til lokale foreninger. Der er ansøgningsfrist den 1. september.

I foråret blev der uddelt 70.000 kroner fra DGI Sønderjyllands Lokalforeningspulje. Nu er det tid til årets anden uddeling.

I foråret uddelte DGI Sønderjylland 70.000 kroner fra Lokalforeningspuljen, og nu er vi klar til efterårets uddeling på 30.000 kroner.

Initiativer, der er målrettet mod at aktivere borgere, der er inaktive, prioriteres højest.

Jeres forening kan søge tilskud til materialer eller initiativer, der er målrettet mod at skabe nye aktiviteter, nye idrætter eller udvikle allerede eksisterende aktiviteter i den enkelte forening.

Der kan ligeledes gives tilskud til eventarrangementer, hvor formålet er at opstarte nye aktiviteter i foreningen (f.eks. kom og prøv-arrangementer). Tilbagevendende events støttes ikke.

Efterårs puljen består af 30.000 kroner.

Der kan højst gives 12.500 pr. ansøgning, men beløbet vil oftes vil være lavere, da der er mange ansøgninger.

I kan læse mere om puljen og hvilke krav, der stilles til jeres ansøgning her.

Send din ansøgningen til os senest 1. september 2018 på mail britt.lauritzen@dgi.dk 

Modtagerne får besked på mail, og vi offentliggør desuden modtagerne på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev.