Få flere internationale medlemmer

Nyt projekt skal øge tilgangen af internationale medlemmer til foreninger i Sønderborg Kommune.

Mange foreninger går glip af nye medlemmer, fordi man ikke er opmærksom på de internationale tilflyttere i området. ArkivfotoHello, bonjour & guttentag.

Ikke alle forstår et godt sønderjysk "mojn".

Hvert år kommer der 3.000 tilflyttere til Sønderborg Kommune, og 1.000 af dem er internationale.

Tilflytterservice i Sønderborg Kommune henviser ofte de internationale tilflyttere til lokale foreninger.

Desværre oplever de jævnligt, at mange foreninger ikke er rustet til at tage mod de nye udenlandske personer - og dermed går foreningerne glip af nye medlemmer.

Derfor vil DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune i et fælles projekt give foreningerne i kommunen de rigtige værktøjer til at tage godt imod internationale medlemmer - ganske gratis.

De internationale fordele sig primært i to grupper:
• Enlige yngre mænd eller kvinder, der kommer til området for at studere eller arbejde.
• Familier, der flytter til området på grund af arbejde - typisk med små børn, op til 10 års alderen.

Det er altså personer, som kan være attraktive for de fleste foreninger.

Vi vil sammen med Sønderborg Kommune gerne hjælpe jer som forening med at rekruttere disse potentielle medlemmer - og hjælpe de nyankomne med at falde til i området.

Vær med i Velkomsten

Projektet Velkomsten er for foreninger i Sønderborg Kommune med idrætstilbud til børn, unge og voksne, og som har lyst til at få nye internationale medlemmer.


Vi tilbyder

  • Et gratis online-kursus eller et gratis fysisk møde, hvor I får konkret viden, om hvordan jeres forening kan blive bedre til at tage imod internationale medlemmer. 
  • Tilflytterservice vil efterfølgende markedsføre de "internationale" foreninger over for tilflyttere.


Vi forventer

• I skal på jeres hjemmeside have et afsnit på engelsk med få vigtige informationer. I må gerne lave afsnit på andre sprog, men det er ikke et krav.
• I skal finde mindst én person, der skal deltage i onlinekurset og fungerer som velkomstvært for de internationale medlemmer. Personen skal naturligvis kunne tale engelsk.

Hjemmesiden
På forsiden af jeres hjemmeside kan I sætte et link "In English" eller måske et engelsk flag, der fører til det engelske afsnit.

I det engelske afsnit kan I f.eks. have følgende oplysninger på engelsk:
• Hvor og hvornår træner vi?
• Pris og information om evt. gratis prøvetime.
• Kontaktoplysninger på en engelsktalende person.
• En kort beskrivelse af jeres klub og aktivitetstilbud.

Her kan I se, hvordan Ashihara Karate har gjort.

Velkomstpersonen
Jeres velkomstvært skal være kontaktperson for de udenlandske medlemmer.

Det vigtigste er, at udenlandske medlemmer ved, hvor de kan få svar på deres spørgsmål.

Velkomstpersonen kan være træneren, men husk, at trænere måske ikke altid har tid til at give den nyankomne den nødvendige opmærksom.

HUSK: Foreningskulturen er ikke lige så udbredt i andre lande som i Danmark. Sørg derfor for at gøre det klart, hvad I forventer af jeres medlemmer.

Vil du være med - tilmeld dig her:

Fysisk møde tirsdag den 20. november kl. 19.00-20.30 i Sønderborg.

Onlinekursus 28. november kl. 19.00-20.00