Gør dit arrangement kendt

Brug din kommunes kulturkalender, når din forening har et spændende arrangement, som I vil udbrede kendskabet til.

Jeres arrangement kan få mere opmærksomhed, hvis I bruger kommunens kulturkalender.

Når din klub har åbent hus, informationsaften eller opvisning, handler det om at få budskabet ud til så mange som muligt.

Og her kan I faktisk få gratis hjælp af jeres kommuner, der har en arrangementskalender til lokale aktiviteter.

Det er gratis at få jeres arrangement optaget i kalenderen. Det er dog et krav, at arrangementet skal være offentligt og have almen interesse for at blive godkendt.

Arrangementerne vil både blive vist på kommunens hjemmeside samt på Kultunaut.dk, der er en elektronisk kulturguide for hele Danmark. Mange arrangementskalendere trækker desuden oplysninger fra Kultunaut, så på den måde kan budskabet  om jeres arrangement nå langt ud.

Sådan gør du

Først skal du gå ind på kommunens kulturside:

Haderslev: detskerihaderslev.dk – klik på ”Tilføj arrangement" i bunden af siden.

Sønderborg: Gå ind på sonderborg.dk/da/begivenheder og klik på ”Opret begivenhed”.

Tønder: toender.dk - vælg fanen ”Din fritid” og klik på ”Arrangmenter i Tønder”. (Du kan også direkte ind på siden her) – Klik herefter på ”Opret event”.

Aabenraa: Besøg www.aabenraa.dk/oplev/ - klik på ”opret arrangement”.

Herefter indtaster du en overskrift, der beskriver arrangementet – f.eks. ”Forårsgymnastikopvisning” eller ”Åbent hus i cykelklubben”.

Du kan herefter indtaste en beskrivelse af arrangementet samt tid og sted for begivenheden.

Du skal også vælge en passende kategori fra en lang liste. Det kan f.eks. være ”Motion: Svømmetræning” eller ”Sportsturnering: Cykelløb”.

Du har også mulighed for at vælge, hvilken aldersgruppe arrangementet primært henvender sig til, ligesom du f.eks. kan angive billetpris.

Du kan desuden linke yderligere informationer på jeres egen hjemmeside eller linke til en video på Youtube eller Vimeo.

Nogle informationer, som f.eks. overskrift samt tid og sted, er påkrævet for at kunne oprette dit arrangement. Andre informationer som f.eks. video er valgfri.