I Sønderjylland er de gode til at samarbejde om badminton

Badminton Sønderjylland og DGI Sønderjylland Badminton samarbejder fremover under fællesnavnet Sønderjysk Badminton, og det til stor glæde for de sønderjyske badmintonklubber.

Af samme årsag var de sønderjyske badmintonklubber indkaldt til udviklingsmøde tirsdag d. 25. oktober, hvor klubberne aktivt kunne bidrage med deres syn på, hvordan en fælles fremtid fungerer bedst for alle parter.

I alt 35 mennesker dukkede op heriblandt mere end 12 badmintonklubber, og aftenen bar i høj grad præg af erfaringsudveksling på tværs både omkring trænerudfordringer, anskaffelse af nye og flere medlemmer, samt fastholdelse af de nuværende medlemmer.

Workshop fik deltagerne i tale
Deltagerne kunne på mødet frit vælge mellem flere workshops om bl.a. voksenbadminton som ny aktivitet i klubben, turneringsoverblik og markedsføring af klubben for at inspirere klubberne, samt give dem mulighed for at sparre omkring hinandens erfaringer.

Det vakte stor begejstring hos næstformanden fra Gråsten Badmintonklub: ”Mødet var innovativt og nyskabende i forhold til at gøre noget sammen for fællesskabet og for badminton i Sønderjylland, som vi alle sammen brænder for uanset udfordringer i hverdagen,”  udtaler Hans-Nicolai Lorenzen.

Det glæder badmintonkonsulent, Sune D. Albrechtsen: ”Klubbernes mening og deltagelse er vigtig for udviklingen af badmintonsporten i Sønderjylland, og det var en flok aktive frivillige, som bød ind med gode input til det fremadrettede samarbejde om at få flere i bevægelse.”