Hanne Lene Haugaard er ny formand i DGI Sønderjylland

Hanne Lene Haugaard er ny formand i DGI Sønderjylland og afløser Claus Klaris, der har været formand siden 2017.

Hanne Lene Haugaard er ny formand i DGI Sønderjylland og afløser Claus Klaris, der har været formand siden 2017.

Det var en enig bestyrelse og forsamling, der til årsmødet i DGI Sønderjylland valgte Hanne Lene Haugaard fra Sdr. Vilstrup som ny formand.
I DGI er Hanne Lene i forvejen et kendt ansigt, da hun gennem flere år har siddet i DGI's Hovedbestyrelse inden for gymnastikken:

"Du er DGI'er helt ind i hjertet og de frivillige i Sønderjylland vil opleve en formand, der er helt tæt på og har kendskab til, hvad der rører sig ude i foreningslivet" udtalte afgående formand Claus Klaris i indstillingen af Hanne Lene til formandsposten. 

Oprindeligt skulle der først være formandsvalg til årsmødet næste år, men grundet arbejdsmæssige forhold i udlandet, er Claus Klaris nødsaget til at forlade posten før tid:

"Det bliver ikke et farvel, men et på gensyn og jeg vil holde mig opdateret på distancen" udtrykte Claus Klaris i sin beretning. 

Meget at se frem til

Omkring 90 personer var torsdag aften mødt op til årsmødet på Folkehjem Aabenraa og mange mødte op for at lykønske den nye formand med valget:

"Der er utrolig meget at se frem til og bl.a. arbejdet med at få børn og unge gjort aktive i fællesskaberne står i høj prioritet hos mig. Det er sådan, at grisen ikke bliver federe ved, at vi bliver ved med at veje den - vi skal fortsat handle på at gøre en forskel sammen med jer i foreningerne, og det glæder jeg mig meget til" udtalte Hanne Lene Haugaard i sin valgtale. 

Udover valget af Hanne Lene Haugaard som ny formand, var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Mona Lene Rasmussen og Karin Thade Petersen for en to-årig periode. Suppleant Winnie Ladefoged Kjelsgaard ønskede genvalg og blev valgt ind for en et-årig periode. 

image00002.jpeg
DGI Sønderjyllands Landsdelsbestyrelse fra 28. april 2022.
Fra venstre: Karin Thade Petersen, Mona Lene Rasmussen, Winnie Ladefoged Kjelsgaard, Hanne Lene Haugaard, Finn H.O. Andersen og Jytte Damm-Nielsen.