Sønderborg Kommune vil have foreningsmiljøer i verdensklasse.

Ambitionerne for samarbejdsaftalen mellem DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune er høje, når de gennem en toårig periode vil skabe foreningsmiljøer i verdensklasse i kommunen.

Tennisklub tager godt imod medlemmerne og starter ud med en god velkomst. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Begge parter har en fælles intention om at få flere borgere gjort aktive i idræts- og foreningslivet, og derfor er den helt klare målsætning med projektet, at der sker en stigning i antallet af aktive borgere i Sønderborg Kommune med udgangen af 2022.

Samtidig vil projektet munde ud i, at mindst 20 af kommunens foreninger har oplevet en dokumenteret effekt ved at være en del af indsatsen:

”Med foreningen i centrum vil vi sammen skabe rammerne for udfoldelse, udvikling og lokale samarbejder på tværs – foreningen bliver selv en stor medskaber af de konkrete indsatser, som de vil igangsætte i samarbejde med DGI Sønderjylland og Kommunen” siger Christian Moos Aundal, Fritidskonsulent Kultur & Fritid, Sønderborg Kommune.

Blandt de engagerede foreninger i projektet var det i høj grad det gode foreningsmiljø og kommunikation, der fyldte på dagsorden ved de indledende møder.

Den gode velkomst
Første fokus i samarbejdsaftalen blev derfor at give foreningerne brugbar viden om; ’Den gode velkomst’, som fagligt hører sig til under én af DGI’s indsatser ABC for Mental Sundhed.

Et godt foreningsliv handler om, at frivillige og medlemmer føler sig taget godt imod, når de første gang stifter bekendtskab med foreningen, og at klubbens miljø er et godt og rart sted at være:

”Det var meget naturligt, at vi netop startede samarbejdet med at give foreningerne viden om ’Den gode velkomst’. Det er ligesom fundamentet for et verdensklasse foreningsliv, at foreningerne er et rart sted at være, hvor frivillige og medlemmer fortsætter sin gang gennem flere år, men også taler godt om foreningen ude i byen og dermed tiltrækker flere potentielle aktive” siger Janne Bonde, Forenings- og Kommunekonsulent i DGI Sønderjylland.

Skyttelaug vil arbejde med velkomstproceduren
Én af de foreninger, der besluttede sig for at arbejde aktivt videre med velkomstproceduren, er Borgerforeningen i Sønderborg, som har et skyttelaug tilknyttet:

”Vi oplever en medlemsflugt blandt nye medlemmer; vi formår ganske enkelt ikke at introducere dem godt nok til foreningen og få dem til at føle sig velkommen – derfor smutter de igen, inden de overhovedet er begyndt. Nu har vi på dagsorden, at vi vil klæde nogle mentorer på til at tage de nye i hånden og give dem en god introduktion til foreningen og til aktiviteten” siger Hans Ove Jensen, nyligt bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen i Sønderborg.

”Når velkomstproceduren er på plads, så skal vi i bestyrelsen til at kigge på, hvordan vi udadtil kommunikerer og skaffer nye medlemmer” fortsætter han.

Next step i samarbejdsaftalen

Det er ikke kun Borgerforeningen i Sønderborg, der vil have opgraderet deres viden og brug af kommunikationsplatforme til at fortælle om foreningens tilbud – det er et emne, der går igen blandt flere af foreningerne. Hos foreningskonsulent Janne Bonde giver dén rækkefølge god mening:

”Når foreningerne har procedurerne omkring ’Den gode velkomst’ på plads, så er de bedre rustet til at gå ud i marken og rekruttere nye medlemmer. Det afgørende er, at hvis de lykkedes med at rekruttere nye, så skal de også mødes med en god velkomst for at komme igen – og derfor er fokus på rækkefølgen afgørende hos foreningerne i den her sammenhæng, hvor det selvsagt er ’Den gode velkomst’, der kommer først” siger hun.

I løbet af efteråret 2021 inviterer Sønderborg Kommune og DGI Sønderjylland til to temaaftener for de involverede foreninger i indsatsen; ét om Facebook og ét om hjemmeside.

Håbet er, at flere af foreningerne får øjnene op for, hvordan de med viden og værktøjer omkring kommunikation kan projicere det over til foreningernes hverdag med kommunikationshjælp fra DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune. Dermed kan flere af kommunens borgere finde foreningernes tilbud – og blive taget godt imod af frivillige i et foreningsliv i verdensklasse.  

”Vi har bevidst ikke sat et mål for fremgangen af medlemmer, da vi lavede samarbejdsaftalen. Det centrale i samarbejdet er at styrke foreningerne og deres miljøer. Det forventer vi fører til bedre oplevelser i foreningen, samt et bedre forenings ry = medlemsfremgang og fastholdelse. Det er som udgangspunkt foreningerne, der skal have en konkret målsætning omkring medlemsfremgang” siger Christian Moos Aundal, Fritidskonsulent Kultur & Fritid, Sønderborg Kommune.