Superhelte på besøg i Sundeved Skytteforening

Elever og lærere på Nydamskolen i Vester Sottrup har Superhelte emneuge og som rigtige superhelte skulle der selvfølgelig prøves grænser af. Derfor besøgte eleverne fra 3.-8. klasse Sundeved Skytteforening, der ligger i lokaler under skolen.

For mange af eleverne var det første gang, at de skulle stå med et våben i hånden og andre havde prøvet det før, men for alle eleverne var det en sejr at ramme plet med luftgevær midt på skydeskiven:

”Vi ser elever, der næsten ikke tør at gå ind på skydebanen til at de kommer ud tårnhøje af selvværd, fordi de er lykkedes” udtaler lærer på Nydamskolen Jes Endermann, som har været med til at planlægge emneugen, og tilføjer et andet vigtigt element i at eleverne prøver skydning:

”Eleverne får et realistisk billede af våben og det ansvar, der følger med at gå til skydning, fremfor de forestillinger, som de har med sig fra eksempelvis superhelte film.”

En øjenåbner

For skolens lærere og ledelse lå det lige til højrebenet, at Sundeved Skytteforenings faciliteter kunne bruges til emneugen.

At skyde med våben passer ind i et tema omkring superhelte, men samtidig har 250 elever også stiftet bekendtskab med skydesporten og mødt nogle voksne frivillige, der har hjulpet dem på vej til at overvinde nogle grænser:

”Flere af de her børn kommer med en usikkerhed på, om de nu kan finde ud af det, men den koncentration, som det kræver at ramme plet, giver dem et kæmpe selvtillidsboost, for de finder ud af, at ’jeg kunne jo godt’. Samtidig har de overvundet deres egne grænser ved at stå med et våben i hånden og det gør rigtig mange af eleverne stolte af sig selv” udtaler frivillig fra Sundeved Skytteforening, Flemming Toftdahl.

De tre elever med flest point, skal på banen igen og skyde om førstepladsen, mens der hos skolens lærere også var stor konkurrence om at skyde flest point.

IMG_3661.JPG

Gevinst at skole og forening samarbejder

For Sundeved Skytteforening har det været enormt sjovt og givende at åbne dørene for de 250 elever og lærere:

”Det har været en fornøjelse at have besøg af Nydamskolens elever og at mærke den gejst både elever og lærere har lagt i samarbejdet. Vi håber selvfølgelig, at nogle af eleverne har lyst til at komme forbi igen, men nu har de i hvert fald set, at vi er lige her på deres skole og at skydning kan give dem mere tro på sig selv. Det er ikke sidste gang, at vi samarbejder med skolen omkring sådanne idéer, vi har fået rigtig meget godt ud af det.” udtaler formand i Sundeved Skytteforening, Lis Christensen.

Foreningen stillede med 6-8 frivillige trænere hver formiddag i emneugen, som kunne hjælpe eleverne med instruktion på skydebanen. Nogle af de frivillige havde endda taget ferie for at hjælpe og det engagement blev bemærket af flere af skolens lærere, som roste foreningen for det gode samarbejde om at give eleverne en ekstra oplevelse i skoletiden.

Fakta

DGI Sønderjylland er med til at etablere rigtig mange samarbejder mellem skoler og foreninger i Sønderborg Kommune med brobygningsprojektet ’Fra skole til forening’. Her er DGI’s rolle at skabe kontakten mellem foreningen og skolen, og derefter kører samarbejdet om at få mere bevægelse ind i skoleskemaet, samt at eleverne får stiftet bekendtskab med foreninger i deres lokalområde.

Er du nysgerrig på projektet, kan du kontakte vores medarbejder Vivian Bossen Mose, vivian.bossen.mose@dgi.dk , tlf. 23 62 76 64