Få 5.000 kr. til en fed idé

Kan din idé få flere børn og/eller unge til at bevæge sig?
Så søg!

Formål:
DGI har valgt at have ekstra meget fokus på børn og unge. Derfor har DGI Sønderjylland oprettet en pulje på 100.000 kr., til at skabe mere aktivitet for børn og unge i alderen 0-24 år.

Puljen uddeles til gode idéer, som hjælp til opstart eller aktivitet. Der kan søges op til 5000 kr.

Hvem kan søge:
Alle kan søge, som har placering i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev eller Tønder Kommune.

 • Foreninger
 • Nonprofit organisationer
 • Enkeltpersoner
 • Andre fællesskaber

Hvad kan der søges til:

 • Fastholdelse i foreningsregi
 • Skabe attraktive ungdomsmiljøer
 • Nye aktiviteter i eller uden for foreningsregi
 • Aktiviteter for særligt udfordrede målgrupper
 • Nye idrætsfællesskaber
 • Inddragelse af målgruppen i udvikling af indsatser
 • Events som en del af en større/længerevarende indsats for målgruppen
 • Nye aktiviteter i forlængelse af Corona-situationen med henblik på at fremme idrætsdeltagelse blandt børn og unge prioriteres højt

Hvad kan der ikke søges til:

 • Enkeltstående events
 • Sportsrejser
 • Driftsudgifter
 • Personligt ejet udstyr

Hvordan søger du:
Vi har gjort det nemt at søge puljen. Derfor har vi kun opstillet nogle få punkter, som ansøgningen skal indeholde:

 • Kontaktperson/ foreningens kontaktoplysninger
 • Beskrivelse af idéen (max en A4-side)
 • Beløb der ansøges om
 • Foreningens konto nr.

Ansøgning- og svarfrist:
Alle ansøgninger til puljen behandles administrativt og behandles løbende.

Ansøgningen sendes til amalie.rasmussen@dgi.dk 

Alt det med småt:

Bevilling
Ved bevilling aflægger modtagerne en tro og love erklæring på, at de vil forvalte midlerne økonomisk, fornuftigt og ud fra intentionerne i idéen. Der skal derfor ikke indsendes bilag til os. Bilag skal dog gemmes, da DGI’s revision kan beslutte at lave en stikprøvekontrol i forbindelse med DGI Sønderjylland regnskabsaflæggelse for 2020. Hvis det ved en stikprøvekontrol skulle vise sig, at tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling.

Afrapportering
Ansøgeren vil blive kontaktet af en af vores konsulenter, som gerne vil høre om projektets/initiativets forløb samt hvilke erfaringer ansøgeren har gjort sig