Årsmøde i DGI Sønderjylland 2018

DGI Sønderjylland holder årsmøde tirsdag den 24. april 2018, kl. 17.00 - 22.00 i Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 6200 Aabenraa

Vi begynder klokken 17.00 med et inspirerende foredrag, inden årsmødet formelt indledes klokken 18.00.

DGI Sønderjylland årsmøde 2018 

 

Program for aftenen:  

16.30: Dørene åbnes og registrering af deltagere 

17.00: Velkomst v. landsdelsformand Claus Klaris 

17.10: Foredrag med Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet, se mere neden for 

18.00: Årsmødet starter 

18.30: Årsmødet suspenderes – Middag 

19.15: Årsmødet genoptages 

21.45: Afslutning 

 

Endelig dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere 
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse. 
 4. Orientering om det nuværende års budget. 
 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 6. Valg til bestyrelse og revisor. 
  • Valg af to medlemmer (2 år) 
   • Karin Thade Petersen, Sønderborggenopstiller 
   • Landsdelsbestyrelsen opstiller Mona Lene Rasmussen, Tønder
  • En suppleant (1 år)  
  • Kritisk revisor (2 år) – Erik Steen Boe genopstiller.
 7. Eventuelt.

 

Tilmeld dig årsmødet her  

Af hensyn til forplejningen er det sidste tilmeldingsfrist søndag den 22. april 2018. 

 

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele følgende priser til de frivillige i foreningerne: 

 • DGI Sønderjyllands Idrætslederlegat 2018 
 • Uddeling af to stk. Unglederpokaler indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland  

Det er også denne aften, at vi uddeler midler fra Lokalforeningspuljen. 

 

Foredrag med Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet: 

Danskernes friluftsliv – før, nu og i fremtiden 


 
Med baggrund i en ny, stor undersøgelse af danskernes friluftsliv kalder Friluftsrådets direktør til debat: 

Har foreningslivet en fremtid? – eller tilhører den kommercielle aktører?

Danskernes friluftsliv ændrer sig og bliver f.eks. mere actionpræget. 

Fortsætter den udvikling eller ser vi tegn på en modbevægelse? 

Og hvilken rolle kommer stat og kommune til at spille i en virkelighed i konstant forandring? 
 

(sidst opdateret 8. april 2018)