Årsmøde i DGI Sønderjylland 2017

Mere end 125 personer mødte op til et vellykket årsmøde onsdag d. 26. april, hvor vi fik sagt farvel til afgående formand Birgit Langelund og goddag til den nye formand Claus Klaris

Program: 

Kl. 16.30: Dørene åbnes og registrering af deltagere 

Kl. 17.00: Velkomst v. landsdelsformand Birgit Langelund 

Kl. 17.10: Besøg i tre spændende workshops  

Kl. 18.00: Årsmødet starter 

Kl. 18.30: Årsmødet suspenderes – Middag 

Kl. 19.15: Årsmødet genoptages 

Kl. 21.45: Afslutning 

 

Endelig dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse. 
 4. Orientering om det nuværende års budget. 
 5. Behandling af indkomne forslag 
  Landsdelsbestyrelsen har forslag til ændringer af vedtægterne, se forslaget her. 
  Forslaget indebærer bl.a. en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer, som vil få betydning for pkt. 6 på dagsordenen ”Valg til bestyrelse og revisor”. 

 6. Valg til bestyrelse og revisor. 

Eksisterende vedtægter: 

a. Formand (2 år) – Landsdelsbestyrelsen opstiller Claus Klaris (nuværende næstformand i DGI Sønderjylland og formand for Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening) 

b. Hvis Claus Klaris vælges til formand, skal der vælges en næstformand (1 år) 

c. Foreningsansvarlig (2 år) – Flemming Oltmann genopstiller ikke 

d. Et fritvalgt bestyrelsesmedlem (2 år) Majbritt Lindblad Madsen genopstiller ikke 

e. To fritvalgte bestyrelsesmedlemmer (1 år). To vakante pladser som ikke blev besat i 2016 

f. 1. suppleant (1 år)  

g. 2. suppleant (1 år) 

h. Kritisk revisor (2 år) – Laurids P. Madsen genopstiller 

Hvis forslag til nye vedtægter vedtages under pkt. 5: 

a. Formand (2 år) – Landsdelsbestyrelsen opstiller Claus Klaris (nuværende næstformand i DGI Sønderjylland og formand for Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening) 

b. Et bestyrelsesmedlem (2 år) 

c. Suppleant (1 år) 

d. Kritisk revisor (2 år) -  Laurids P. Madsen genopstiller 

7. Eventuelt

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele en række priser til de frivillige i foreningerne: 

 • DGI Sønderjyllands Idrætslederlegat 2017 
 • Uddeling af to stk. Unglederpokaler indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland 

 

Det er også denne aften, at vi uddeler midler fra Lokalforeningspuljen.

(sidst opdateret 7. april 2017)


Mange interesserede lagde vejen forbi årsmøde workshoppen, som handlede om:

 1. eSport: Få de unge ind i foreningen med eSport

Et af nutidens hurtigst voksende tendenser er eSport – et kæmpe potentiale med ca. 600.000 spillere i Danmark.

Derfor er der gode grunde til at tænke eSport ind i jeres forening og samtidig være med til at skabe sociale fællesskaber blandt disse unge mennesker.

Hør hvad eSport er, og hvordan det kan blive et attraktivt tilbud i jeres forening ved at kontakte Anna Mortensen på tlf.: 20 20 17 78 eller mail: anna.mortensen@dgi.dk

 1. Voksenmotionisten: Kombinationsidræt og koncepter målrettet voksne

Andelen af voksne i Danmark stiger og det samme gør tilbuddene samt efterspørgslen af motionsaktiviteter målrettet voksne.

Vær med på beatet og bliv inspireret af de mange muligheder og koncepter, vi tilbyder voksenmotionisten inden for mange forskellige idrætsgrene.

Konsulenter er altid klar til at hjælpe jer, samt fortælle om de mange gode koncepter og kombinationsidrætter til voksen-målgruppen. Kontakt Sune D. Albrechtsen på tlf.: 24 97 70 12 eller mail: sune.albrechtsen@dgi.dk

 1. Senior: Kunne du tænke dig flere medlemmer i din forening? Sats på idræt for seniorer!

Idræt for seniorer har et stort potentiale, så hop med på bølgen og få flere aktive seniorer i din forening.

Aktiviteterne spænder bredt fra stolemotion til ironman – hør mere om de 25 forskellige aktiviteter til seniorer og find ud af, hvilke der passer til netop jeres forening. Kontakt Stine Søndergård på tlf.: 24 97 70 12 eller mail: stine.soendergaard@dgi.dk

Starthjælp – og hvordan kommer I videre?

I kan få hjælp til at starte op gennem et foreningsudviklingsforløb målrettet opstart af senioridræt i jeres forening. Forløbet afvikles på jeres hjemmebane og sammen finder vi ud af, hvilke aktiviteter der kan startes op hos jer.

De første 20 foreninger, der på årsmødet skriver sig op til foreningsudvikling målrettet seniorer, får en årsmøde-rabat på 1000 kr. 

Læs mere om forløbet her: www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/laes-om-forloebet-og-find-priser