Årsmøde i DGI Sønderjylland 2020

Torsdag d. 17. september kl. 19.00 - 20.30 på Folkehjem Aabenraa, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Endelig dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 (årsrapport) til godkendelse.

 4. Orientering om det nuværende års budget.

 5. Behandling af indkomne forslag. 
  Landsdelsbestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægterne, se forslag her.
  Forslaget giver mulighed for, at DGI Sønderjyllands årsmøde kan afholdes digitalt - altså uden fysisk fremmøde - når det efter landsdelsbestyrelsens vurdering ikke er muligt at afholde et fysisk årsmøde som følge af force majeure, herunder myndighedspåbud.

 6. Valg til bestyrelse og revisor.
  a) To bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  - Karin T. Petersen, genopstiller
  - Mona Lene Rasmussen, genopstiller
  b) En suppleant (1 år)
  - Iben Nielsen, genopstiller
  c) Kritisk revisor (2 år)
  - Erik Steen Boe, genopstiller

 7. Eventuelt.

 

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele en række priser til de frivillige i foreningerne:

 • To Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
 • DGI Sønderjyllands Idrætslederpris 2020

Årets Idrætsleder og Unglederpokal 

På årsmødet blev Årets Idrætsleder offentliggjort og hyldet. Prisen er blevet valgt ud fra de indstillinger, vi har modtaget fra vores medlemsforeninger. 

Samme aften blev to Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland overrakt. 

Se prismodtagerne her

(Publiceret: 7. august 2020)
(Opdateret: 23. september 2020)