Årsmøde i DGI Sønderjylland 2021

Tirsdag d. 27. april kl. 19.00 - 20.30 på Folkehjem Aabenraa, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Såfremt det viser sig, at størrelsen af forsamlingsforbuddet ikke tillader, at årsmødet kan afvikles som et fysisk møde, vil det i stedet blive afholdt digitalt.
Bliver dét aktuelt, vil de tilmeldte til årsmødet naturligvis få besked herom, samt information om det praktiske ved afviklingen af et digitalt årsmøde.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2020) til godkendelse.

 4. Orientering om det nuværende års budget.

 5. Behandling af indkomne forslag. 

  Landsdelsbestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægterne, se forslag her.

 6. Valg af bestyrelse og revisor.

  a) Formand (2 år): Claus Klaris genopstiller
  b) Et bestyrelsesmedlem (2 år) - Jytte Damm-Nielsen genopstiller
  c) En suppleant (1 år)
  d) Kritisk revisor (2 år): Johnny Thomsen genopstiller

 7. Eventuelt.

 

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele en række priser til de frivillige i foreningerne:

 • To Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
 • DGI Sønderjyllands Idrætslederpris 2021
(Opdateret: 17. marts 2021)
(Senest opdateret: 13. april 2021)