Årsmøde 2022 i DGI Sønderjylland

Torsdag d. 28. april 2022 kl. 18.00 blev DGI Sønderjyllands Årsmøde afholdt på Folkehjem Aabenraa.

Vi glæder os til at se jer til Årsmøde 2022

Alle medlemsforeninger, frivillige og interessenter inviteres til Årsmøde i DGI Sønderjylland torsdag d. 28. april kl. 18.00-21.30 på Folkehjem Aabenraa, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Program:

Kl. 18.00: Fælles middag og hyggeligt samvær

Kl. 19.00: Årsmødet starter

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele en række priser:

 • Årets Idrætsleder 2022 i DGI Sønderjylland
 • 2 x Unglederpokaler indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
  • Sofie Bie Knudsen fra Notmark Sogns Ungdomsforening (indstillet af Jump4Fun DGI Sønderjylland)
  • Rasmus Bakman og Mads Jørgensen fra Broagerlands Ungdomsforening (indstiller af Sønderborg Egnen, DGI Sønderjylland Gymnastik)
 • Uddeling fra Lokalforeningspuljen

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2021) til godkendelse
 4. Orientering om det nuværende års budget
 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen.
 6. Valg af bestyrelse og revisor
  a) Formand (1 år) *)
  b) To bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  - Karin T. Petersen, genopstiller
  - Mona Lene Rasmussen, genopstiller
  c) En suppleant (1 år)
  - Winnie Ladefoged Kjelsgaard, genopstiller
  d) Kritisk revisor
  - Erik Steen Boe, genopstiller
 7. Eventuelt

* Ifølge vedtægterne vælges formanden i ulige år. Den nuværende formand, Claus Klaris, stopper imidlertid på årsmødet af arbejdsmæssige årsager, idet han den 1. juli tiltræder en 3-årig stilling i Polen.

På årsmødet skal der derfor vælges en ny formand for et år.

En enig landsdelsbestyrelse indstiller Hanne Lene Haugaard som ny formand for DGI Sønderjylland – og hun har sagt ja til at opstille. Hanne Lene Haugaard er fra Sdr. Vilstrup og er bl.a. medlem af DGI’s Hovedbestyrelse og har tidligere været medlem af landsdelsbestyrelsen i DGI Sønderjylland. Til daglig er Hanne Lene foreningskonsulent i Haderslev Kommune. 

Øvrige potentielle kandidater til formandsposten kan melde sig helt frem til tidspunktet på selve årsmødet for valg af formand. Er der nogen, der melder sit kandidatur til DGI Sønderjyllands kontor inden årsmødet, vil der kunne ske en kort omtale af kandidaten på DGI Sønderjyllands hjemmeside frem til årsmødet.

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • Medlemmerne af landsdelsbestyrelsen.
 • Alle medlemsforeninger.
 • Frie skoler med hver en delegeret.
 • Et æresmedlem har én stemme ved afstemninger på årsmødet.
 • Hver medlemsforening har 5 delegerede, og kun fremmødte delegerede har stemmeret.
(Senest opdateret: 12. april 2022)
(Senest opdateret: 29. marts 2022)