Årsmøde 2023 i DGI Sønderjylland

Torsdag d. 27. april 2023 kl. 17.00 holder DGI Sønderjylland Årsmøde på Agerskov Ungdomsskole.

Vi glæder os til at se jer til Årsmøde 2023

Alle medlemsforeninger, frivillige og interessenter inviteres til Årsmøde i DGI Sønderjylland torsdag d. 27. april kl. 17.00-22.00 på Agerskov Ungdomsskole, Vellerupvej 25, 6534 Agerskov

Program:

Kl. 17.00–17.30: Drop In - Mød kontoret og få en snak om, hvad der er aktuelt i foreningslivet lige nu

Kl. 17.30–17.40: Velkommen og fællessang

Kl. 17.40–18.15: Oplæg: ”Bliv klogere på, hvad bueskydning er i foreningsregi” og ”Mød nogle af de unge mennesker fra Unge Advisory Board. De vil fortælle om nogle af de projekter, de har været med til at give penge til.”

Kl. 18.15–19.00: Middag

Kl. 19.00- senest kl. 22.00: Officiel velkomst til årsmødet og fællessang

Bemærk: Pga. bæredygtighed undlader vi at printe de forskellige dokumenter til dette Årsmøde og bruger i stedet PowerPoint som digital understøttelse undervejs i dagsorden. Dokumenterne kan downloades på siden her og evt. medbringes på egen hånd til årsmødet, hvis det ønskes. 

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2022) til godkendelse
 4. Orientering om det nuværende års budget
 5. Behandling af indkomne forslag – Forslag fra landsdelsbestyrelsen til ændringer af vedtægterne for DGI Sønderjylland, se særskilt bilag her
 6. Valg af formand og et medlem til landsdelsbestyrelsen samt en folkevalgt revisor
 7. Eventuelt

Vedr. punkt 6: Valg af formand m.m.

Ovennævnte punkt 6 følger de nuværende vedtægter.

På selve årsmødet vil landsdelsbestyrelsen fremlægge et forslag til ændring af vedtægterne vedr. valg til landsdelsbestyrelsen, således at landsdelsbestyrelsen fremadrettet er på 5-7 medlemmer. Såfremt dette forslag vedtages, vil følgende skulle vælges på dette årsmøde: 

 • En formand for 2 år – Hanne Lene Haugaard genopstiller
 • En næstformand for 1 år – Fra 2024 vælges næstformanden for to år
 • Valg af to medlemmer – Jytte Damm-Nielsen genopstiller
 • Valg af en suppleant
 • Valg af en kritisk revisor for 2 år – Johnny Thomsen genopstiller
 • Valg af en revisorsuppleant for 1 år

Potentielle kandidater til landsdelsbestyrelsen kan melde sig helt frem til tidspunktet på selve årsmødet for valg til landsdelsbestyrelsen. På selve årsmødet tilbydes potentielle kandidater 3 minutter til at fortælle om sig selv, og hvorfor man ønsker at stille op til landsdelsbestyrelsen.

Går du med en overvejelse om at stille op til landsdelsbestyrelsen (eller kender du en der gør), så læs mere om arbejdet i landsdelsbestyrelsen her.

Du er også velkommen til at kontakte formand Hanne Lene Haugaard på mobil: 28 30 63 98 eller mail: hanne.lene.haugaard@dgi.dk

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele en række priser:
 • Årets Idrætsleder 2023 i DGI Sønderjylland
 • 2 x Unglederpokaler indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
 • Uddeling fra Lokalforeningspuljen
Stemmeberettigede ved årsmødet er:
 • Medlemmerne af landsdelsbestyrelsen.
 • Alle medlemsforeninger.
 • Frie skoler med hver en delegeret.
 • Et æresmedlem har én stemme ved afstemninger på årsmødet.
 • Hver medlemsforening har 5 delegerede, og kun fremmødte delegerede har stemmeret.

Endelig dagsorden, regnskab for 2022, budget for 2023, indkomne forslag samt den skriftlige beretning kan ses her på siden senest 14 dage før årsmødet.

(Opdateret 13. april 2023)
(Opdateret 24. marts 2023)