Der er også en opgave til dig

Det frivillige arbejde i DGI Storkøbenhavn spænder bredt. Vi har bl.a. brug for frivillige ledere, foreningspiloter, eventledere og aktivitetsfrivillige.

Som frivillig i DGI Storkøbenhavn har du god mulighed for at gøre en forskel. Der er mange opgaver at løfte.

Vi har brug for frivillige ledere i form af idrætsledere, som bl.a.:

- Sætter en idrætspolitisk dagsorden i udvalg.

- Samarbejder med ansatte om strategier og målopfyldelse.

- Samler og engagerer folk omkring sig.

- Orienterer sig mod medlemsforeningerne.

- Afholder netværksmøder for foreninger i samarbejde med ansatte.

Vi har brug for Foreningspiloter, som bl.a.:

- Deltager i telemarketing.

-  Tager på foreningsbesøg.

- Indgår aftaler med foreninger i samarbejde med ansatte.

Vi har brug for eventledere, som bl.a.:

- Planlægger events i samarbejde med ansatte og evt. foreninger/andre partnere.

- Samler folk til de praktiske opgaver.

- Er tovholdere på gennemførelsen af events.

Vi har også brug for aktivitetsfrivillige, som bl.a.:

- Deltager i arbejdsgrupper om fx stævner.

- Fungerer som undervisere, kursusledere og tovholdere.

- Vil være praktiske hjælpere til arrangementer.