Lokale medlemsfordele i Storkøbenhavn

Ved at være medlem af DGI Storkøbenhavn kan I opnå fordele hos Idrættens Rejsebureau og meget andet.

Som medlem af DGI Storkøbenhavn kan foreningens medlemmer få rabat på vores kurser og uddannelse. Foreningen kan trække på ressourcepersoner som foreningskonsulenter, DGI-instruktører og aktivitetsudvalg og hente råd og assistance fra kontorets idrætskonsulenter og projektfolk.

Foreningskurser med tilskud

Udover idrætsspecifikke kurser og arrangementer udbyder DGI Storkøbenhavn hvert år også en lang række kurser og uddannelser med et foreningsfagligt indhold. Det er f.eks. bestyrelseskurser, kassererkurser og kurser i fundraising. Ledere og instruktører fra DGI Storkøbenhavns medlemsforeninger kan deltage i disse kurser til nedsat pris.

Læs mere om de aktuelle tværfaglige kurser her 

Instruktion & vejledning

Medlemsforeninger kan få en DGI-underviser til at forestå undervisningen med henblik på at få ny inspiration eller for at give foreningens trænere mulighed for at få feedback på undervisningen. I de første 5 timer pr. år giver DGI tilskud til underviserens løn.

Idrættens rejsebureau

Skal din forening arrangere en idrætsrejse, kan den gøre brug af DGI Storkøbenhavns aftale med Idrættens Rejsebureau. Der ses på pris, men også på fleksibilitet, overvægt samt hjælp før, under og efter den enkelte rejse, og der hjælpes også gerne med overnatninger i forbindelse med stævner både i Danmark og internationalt.

Læs mere detaljeret om aftalen på www.dgi.dk/kbh/rejser