Ajax København overlever

Til trods for en truende konkursbegæring melder håndboldklubben Ajax København, at den med sikkerhed vil overleve.

Pressemeddelelse:

Ajax København overlever

Selskabet bag herrehåndboldholdet Ajax København, der spiller i 1. division, er blevet begæret konkurs af SKAT, på grund af bl.a. manglende udbetaling af løn til spillerne samt en coronagæld. En sag der skal til behandling i skifteretten d. 20. sep.

Uanset udfaldet kommer moderklubben (idrætsforeningen) Ajax København dog ikke til at stoppe de almindelige foreningsaktiviteter for både børn, unge og voksne.

Formanden for Idrætsforeningen Ajax København Flemming Thomsen uddyber:

”Der er fuldstændig økonomisk vandtætte skodder mellem selskabet, der driver og betaler løn til 1. divisionsholdet, og så foreningen Ajax København. Så en eventuel konkurs kommer kun til at have direkte indflydelse for spillerne på holdet i 1. division. Alle de øvrige aktiviteter for vores ca. 900 børne-, ungdoms- og voksenmedlemmer kommer til at fortsætte som normalt. Vores forening er velkonsolideret og udbetaling af løn til trænere mm. er ikke i fare – dette gælder også for vores kvindeligahold, som er et isoleret selskab.”

Idrætsforeningen Ajax København har ikke haft nogen repræsentant i selskabet bag herreholdet i 1. division og har derfor ikke haft indflydelse på de beslutninger, der ligger forud for konkursbegæringen. Men selvom alle foreningsaktiviteter kommer til at fortsætte, vil det dog alligevel have en stor betydning for klubben, hvis selskabet erklæres konkurs og herreholdet må trække sig fra 1. division, som Flemming Thomsen beskriver det:

”Klubben kommer til at lide et image-knæk og få et grimt ar på selvforståelsen. Og vores klub vil i en periode, blive mindre attraktiv for vores ungdoms herrespillere, da de nu ikke længere kan rykke op til landets bedste niveau indenfor klubbens egne rækker.”

I forhold til den umiddelbare fremtid siger Flemming Thomsen:

”Scenarie 1 er, at selskabet erklæres konkurs og vi må tage de slag, som det nu giver. Men klubben vil fortsat være Østdanmarks største håndboldklub med de bedste trænere, det bedste træningsmiljø og masser af aktiviteter, der styrker fællesskabet i vores nærområde.”

Men der er en anden mulighed, som Flemming Thomsen håber, kan blive en realitet:

Scenarie 2 er, at der findes en ny investor inden d. 20. sep., der vil stå for den fremtidige drift af selskabet bag herreholdet i 1. division. Og vi derfor kan fortsætte uden en konkurserklæring. Der er i øjeblikket forhandlinger med en ny potentiel investor og jeg vil på det kraftigste opfordre den nuværende ejerkreds til at strække sig for at få dette til at ske. For klubbens skyld og ikke mindst for de mange unge spillere både på 1. divisions herreholdet og i klubbens øvrige rækker, der vil blive påvirket mentalt og for nogens vedkommende også økonomisk af en konkurserklæring”

Pressemeddelelsen er udsendt af DGI Storkøbenhavn efter aftale og i samarbejde med Ajax København.