Borgmesterbesøg hos børneinstitutionen ”Krummerne”

Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager (C), fik indblik i indsatsen ”Børn & Bevægelseskultur” (BOB), der styrker både personale og forældre i en række udvalgte københavnske institutioner til at implementere lege- og bevægelsesaktiviteter i hverdagen. Det gavner børnenes motorik og muligheder for at være fysisk aktive senere i livet.

Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager (C), legede med hos institutionen "Krummerne"

Den lokale daginstitution Krummerne på Nørrebro fik i november besøg af Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager (C). Her brugte DGI Storkøbenhavn og pædagogisk leder Ann-Sofie Nielsen anledningen til at fortælle borgmesteren om, hvordan samarbejdet om indsatsen Børn & Bevægelseskultur fungerer, og samtidig fik borgmesteren lejlighed til at deltage i aktiviteterne og dermed få BOB-indsatsen afprøvet på egen krop.

Det skete via en række simple lege, som er med til at udvikle børnenes motorik og sanseapparat – især, når de er udendørs.

”Det var rigtig godt at være på BOB-besøg hos Krummerne. Jeg mødte både en gruppe glade børn fra Grøn Stue og personalet fra institutionen, hvor vi fik leget, rørt os med godt humør og højt tempo. Vi véd, at en tidlig indsats ift. børns motoriske udvikling er afgørende for barnets selvfølelse og deltagelse i sociale sammenhænge, og samtidig styrker det også barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv. Jo mere kompetente børn føler sig motorisk, jo større sandsynlighed er der også for, at de senere får glæde af og vælger fysiske idræts- og fritidsaktiviteter,” udtaler Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager.

Bred involvering er centralt

Udover indsatsens fokus på aktiviteter i selve institutionen er forældreinvolvering også en stor del af indsatsen hos Krummerne.

”Med et ønske om at styrke børnenes betingelser for motorisk udvikling mest muligt bliver børnenes forældre også involveret,” fortæller pædagogisk leder hos Krummerne, Ann-Sofie Nielsen. ”Det sker i form af et forældremøde, hvor repræsentanter fra DGI Storkøbenhavn og pædagogerne selv giver forældrene tips og tricks til, hvordan de kan understøtte deres barns motoriske udvikling gennem leg og aktiviteter derhjemme. Forældreinvolvering er derfor centralt hos os.”

Den brede indsats gælder desuden også både sundhedspersonale, psykologer og støttepædagoger, der er i kontakt med institutionen. På den måde opfanges tidlige tegn på motoriske udfordringer hos børnene, så de kan imødekommes og følges inden barnet starter i indskolingen.

BOB-indsatsen skal ramme flere børn

Børn & Bevægelseskultur sætter fokus på, at alt for mange børn i Københavns Kommune har motoriske udfordringer, der kan have stor indflydelse på børnenes generelle udvikling og trivsel. Et barns dårlige motoriske evner er også forbundet med en lavere grad af skoleparathed, funktionsniveau og børnenes senere deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter. Ved den motoriske screening i indskolingsundersøgelsen i 0. klasse har næsten 13 pct. af samtlige københavnske børn fået anmærkninger (dvs. de har udfordringer med simple, motoriske øvelser såsom kaste/gribe eller at klippe langs en streg på et stykke papir).

Disse statistikker har BOB-indsatsen siden 2015 forsøgt at imødekomme via Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som bl.a. har samarbejdet tæt med DGI Storkøbenhavn ift. opkvalificering af det pædagogiske personale. BOB-indsatsen imødekommer et stort behov for sparring, kobling mellem teori og praksis samt inspiration til at igangsætte nye aktiviteter.
Ifølge Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager, bør dette behov kunne imødekommes i større dele af kommunen. Der er derfor et stort ønske fra parterne at se på mulighederne for, at BOB-indsatsen kan sættes i gang i flere institutioner og dermed ramme langt flere børn i København.

IMG_6859.jpeg

Besøg hjemmesiden www.bedstsammen.kk.dk – her kan du finde de legepakker, BOB-indsatsen bruger i praksis, som er udviklet i samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

BOB-forløbets enkelte dele

Daginstitutionen Krummerne er en del af en større klynge på Nørrebro, der består af fem institutioner. BOB-forløbet består af et personalekursus, tre legebesøg og et forældremøde, og det involverer både lege i fællesskab samt øvelser, der skaber en forståelse for, hvordan motorik kan indgå bedre i børnenes, institutionspersonalets og forældrenes hverdag. Samtidig er det en udforskning af det konkrete uderum, som ligger ved den enkelte børneinstitution.

IMG_6854.jpeg