De unge er nøglen til succes

Pædagoger har fået nye samarbejdspartnere, når der skal sport på programmet i ungdomsklubber i udsatte boligområder. Det er de unge selv, der fremadrettet træder ind som trænere i bokseringen eller på fodboldbanen og får flere til at blive en del af fællesskabet.

Det er en gevinst på flere fronter, når de unge fra udsatte boligområder bliver hjælpetrænere. (DGI Arkivfoto - Carsten Bundgaard)

Der ligger en skjult skat i mange ungdomsklubber landet over. Men i 13 ungdomsklubber I København, Ballerup, Frederiksberg og Gentofte har dygtige idrætsmedarbejdere og lokale ildsjæle fra idrætsforeningerne sammen fundet nøglen. Skatten er de unge selv, der i højere grad end før tager aktiv del i udførslen og samarbejdet omkring idrætsaktiviteter i ungdomsklubben. Det skaber flere aktive, mere samarbejde og stor personlig udvikling hos de unge.

I løbet af fire år har DGI Storkøbenhavn med projektet ”Fra Ungdomsklub til Sportsklub” styrket ungdomsklubbernes arbejde med idræt. En central del af indsatsen er, at de unge er med til at skabe forandringer for andre unge ved at stå for træninger, events og samarbejde med idrætsforeninger. Igennem projektet er der blevet uddannet 71 unge hjælpetrænere i f.eks. boksning, e-sport eller street soccer. De unge har efterfølgende igangsat og understøttet idrætsaktiviteter i ungdomsklubben eller i den lokale idrætsforening. Programleder for Inklusion i DGI Storkøbenhavn, Magnus Holmegaard udtaler:

”Der er fortsat mange sociale udfordringer i udsatte boligområder I København, og her spiller ungdomsklubberne og lokale idrætsforeninger en afgørende rolle for at løse dem. Derfor er det en stor succes for lokalsamfundene, at pædagoger, foreningsinstruktører og unge hjælpetrænere tager ansvar for, at flere unge kommer med i fællesskabet.”

Projektet er en del af et strategisk fokus i DGI Storkøbenhavn, som handler om, at alle børn og unge har ressourcer, som kan sættes i spil, hvis bare de rigtig forudsætninger er til stede. Derfor har indsatsen også haft et særligt fokus på at få pædagoger og idrætsforeninger gearet til opgaven. Magnus Holmegaard uddyber:

”Når vi arbejder for at inkludere flere i idrættens fællesskaber, så skal vi både styrke de unge selv, men også styrke deres omverden til at tage godt imod dem – derfor har vi arbejdet målrettet på at uddanne idrætsansvarlige medarbejdere og styrke de lokale idrætsforeninger igennem foreningsudvikling”

Evalueringen af projektet viser, at indsatsen har haft stor betydning for de unge hjælpetrænere. Flere end 90% af hjælpetrænere siger, at de er blevet bedre til at lære fra sig, mens over 60% har fået større selvtillid.

Læs mere i evalueringsrapporten for projektet "Fra Ungdomsklub til Sportsklub" via dette link.

For mere information kontakt Magnus Holmegaard, programleder for Inklusion og Gadeidræt på mrh@dgi.dk.

Projektet er støttet af Trygfonden, Lauritzen Fonden, Kulturstyrelsen og Ole Kirk's Fond.