DGI Storkøbenhavn kvitterer for et historisk flot budgetforlig i Københavns Kommune

En række partier i Borgerrepræsentationen indgik i slutningen af sidste uge et budgetforlig for Københavns Kommune. I foreningsidrætten er der generel tilfredshed med, at Borgerrepræsentationen viser viljen til at fremme københavnernes mulighed for at dyrke idræt i lokale foreningsfællesskaber. Det gælder ikke mindst politikernes ønske om at fremme børn og unges muligheder for at dyrke en idrætsaktivitet i en af Københavns ca. 1.000 lokale idrætsforeninger.

Forligspartierne havde tidligt i de politiske forhandlinger taget stilling til mange af de idrætsrelaterede budgetforslag, som indgår i udmøntningen af den af Folketinget besluttede ”idrætsmilliard”. Med investeringerne får det københavnske idrætsliv langt om længe et ventet et reelt facilitetsløft, og dertil kan en række nye bydele uden mange kommunale idrætsfaciliteter se frem til et reelt løft i forhold til idrætsfaciliteter.

Idrætsparkerne i Valby og Sundby får et tiltrængt løft, hvor der nu igangsættes en renovering, en opgradering og en markant kapacitetsudvidelse af faciliteterne. Endelige bliver der sat skub i planerne om et stort sammenhængende idrætsområde på Bellahøjmarken samt til nye svømmehaller i flere bydele.

Set fra idrættens perspektiv har idrætsmilliarden således virket efter hensigten - og via denne har vi fået et historisk flot budgetforlig, hvis betydning for børn og unges fysiske og mentale trivsel på længere sigt ikke skal undervurderes. Budgetforliget er i forlængelse heraf et stærkt rygstød til det fortsatte samarbejde indenfor rammen af DGI og DIF´s to partnerskabsaftaler med Københavns Kommune - ”10.000 flere børn i forening” og aftalen om ”En verdensby i bevægelse”.

Bestyrelsesformand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, siger i denne forbindelse:

”Set fra foreningsidrættens perspektiv er der tale om en historisk godt budgetforlig. Budgettet er fyldt med gode tiltag på både aktivitets- og anlægssiden og det rummer også en lang række fremtidsrettede planlægningsspor ift. kommende faciliteter. Budgetforliget viser også, at politikerne er bevidste om, at den unikke mulighed, som idrætsmilliarden rummer, skal udnyttes i de kommende år frem mod 2030, hvorfor vi må konkludere, at idrætsmilliarden virker efter hensigten. Vi er yderst tilfredse med det indgåede budgetforlig, og vi ser frem til at samarbejde tæt med både de lokale idrætsforeninger, med andre lokale idrætsorganisationer og med kommunens forvaltninger for at få  det maksimale ud af investeringerne i de kommende år.”

For yderligere politiske kommentarer, kontakt: Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn: m. 4255 7550

For tekniske kommentarer til budgettet, kontakt: Jakob Juhl Pedersen, Direktør i DGI Storkøbenhavn, m: 2889 8794

Se evt. oversigter over de væsentligste idrætsrelaterede initiativer i budgettet for 2023 i boksen til højre