Fælles trænerdag giver ungtræner-vækst i Københavns Håndboldklub og BK Hellas

Idéen med en fælles trænerdag er ret simpel – det skal være at aktivt fravalg, hvis man ikke skal være træner. Det er filosofien i BK Hellas og Københavns Håndboldklub hvor klubberne, gennem en struktureret indsats, har formået at få ungdomsspillerne til at tage trænergerningen op.

BK Hellas blev kåret til årets fodboldklub 2021 af DBU København og er gået fra 569 medlemmer under 18 år i 2020 til 705 i 2021. Derfor sættes der nu ekstra fokus på ungtræner-konceptet i foreningen. Hellas er en af Københavns Kommunes sociale partnerskabsforeninger og får herigennem støtte til at ansætte en ressourceperson. Det har været med til, at fodboldklubben nu kan sætte gang i en struktureret indsats på trænerområdet. I BK Hellas har man i år igangsat en trænerindsats for klubbens U14-spillere. De inviteres til trænerkursus, hvor de klædes på med både teoretisk viden og praktisk erfaring.

Så langt, så godt.

Hellas tager dog skridtet videre, og uddanner ikke bare de unge, men også de erfarne trænere i hvordan man er mentor, og hvordan man tager imod og inkluderer trænerspiren i træningen. Modtagelsen er nemlig afgørende for ungtrænerens videre færd i trænergerningen og deres motivation for at fortsætte som træner i klubben fremadrettet.

I Københavns Håndboldklub har man ligeledes afholdt en fælles trænerdag, dog med et unikt resultat:

Der er nu flere ungtrænere, end der er behov for.

Løsningen på dette luksusproblem er at give de nyudklækkede trænere ansvar for øvelser og opvarmning i deres egne træninger. Teenage-trænerne bliver mere opmærksomme på deres egen attitude og hvordan man kan ødelægge den gode øvelse, og får på den måde en øget respekt for trænerfaget. Det skaber en ejerskabsfølelse og en kultur om selvtræning, der sætter skub deres personlige udvikling.

Der er altså mange gode grunde til at arbejde struktureret med trænerrekruttering. Selvfølgelig er det afgørende at opretholde kontinuitet i trænerstaben, men trænergerningen bliver en gevinst for ungtrænerne selv, der gennemgår en betydelig personlig udvikling og bliver kulturbærere i foreningen. En strategisk trænerrekruttering er altså en vigtig investering for enhver forening – både på den korte og den lange bane.

Vil du vide mere om hvordan man strukturerer en ungtræner-indsats? Så tag fat i Idrætskonsulent Kasper Simonsen på QG4T@kk.dk.

Denne artikel er en del af en artikelserie, der fortæller om de indsatsområder, som projektet "10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne" har særligt fokus på. 

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2020-24, med den målsætning at 10.000 flere børn skal blive en del af gode idrætsfællesskaber i deres hverdag. Ambitionen med samarbejdet er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, der karakteriserer børn og unges mulighed for bevægelse og idræt i København.