Hvor skal idrætten i Rødovre bevæge sig hen?

DGI Storkøbenhavn har lavet et visionsoplæg for idrættens udvikling i Rødovre

Rødovrehallen er et af de steder, som visionsoplægget peger på som et område med stort potentiale.

DGI Storkøbenhavn har på bestilling af Rødovre Kommune lavet et visionsoplæg for udviklingen af idræt i Rødovre. Oplægget bygger på en grundig analyse af borgernes idrætsdeltagelse og de idrætsfaciliteter og fysiske rum kommunen råder over.

Download visionsoplægget om idrætsudvikling i Rødovre

Oplægget skal være afsæt for den kommende tids dialog mellem politikere, borgere og lokale idrætsforeninger om, hvad der skal prioriteres de kommende 10 år, hvor der er afsat 100 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer for idræt og bevægelse.

Visionsoplægget anbefaler bl.a. at skolerne i kommunen bruges til næridrætsområder og at der fokuseres på områderne; Espelunden, Rødovre Stadionhal samt Rødovrehallen som tre idræts-kraftcentre.

Borgmester Britt Jensen (S) i Rødovre Kommune udtaler i en pressemeddelelse:

”Rødovre er et af de tættest befolkede områder i landet, og det sætter sine naturlige begrænsninger for vores muligheder, men rapporten kaster lys over de muligheder, vi faktisk har for at udvikle bedre faciliteter til borgere og foreninger. Nu skal vi i gang med en proces, hvor vi får drøftet de muligheder grundigt, så vi også om 10, 20 og 30 år har et idrætsliv, som lever op til behovene og ønskerne i Rødovre.”

I første omgang bliver rapporten præsenteret på et møde den 30. marts for foreningslivet og andre interessenter i Rødovre.

Vi glæder os I DGI Storkøbenhavn rigtig meget til fortsat at være en del af den meget spændende udvikling i Rødovre sammen med kommunen, FIR og idrætsforeningerne.