Kampen om græsplænen

Åbent Brev til Kultur- & Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. Klagenævnets afgørelse om ny fodboldbane i Nørrebroparken fra Nørrebro United.

Der kommer desværre ikke en ny kunstgræsbane på Nørrebro til de hundredvis af børn, der står på ventelisten i fodboldklubben Nørrebro United.

Dette til trods for, at et kæmpe flertal i Borgerrepræsentationen i februar stemte for anlæggelse af kunstgræsbanen. Nu er politikernes beslutning nemlig blevet underkendt via en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Det er skidt, når folkevalgte sættes udenfor døren. 

I et åbent brev (se nedenfor) til medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune beder bestyrelsen i Nørrebro United nu politikerne og kommunen om hjælp.

Udfordringen er til at tage og føle på: På Nørrebro deler ca. 27.000 borgere én fodboldbane – så store facilitetsudfordringer kan én forening ikke løse alene. Foreningen er derfor også klar til at gå i dialog med Københavns Kommune og politikerne om alternative placeringer af en kunstgræsbane på Nørrebro.

"Vi tager som altid arbejdshandskerne på, når der er behov for at finde fælles nye løsninger på de udfordringer, vi står over for" skriver Niels Bugge, formand for Nørrebro United, i det åbne brev.

I DGI Storkøbenhavn er vi i tæt kontakt med foreninger, politikere og organisationer. Vi håber, at politikerne i Københavns Kommune tager imod klubbens invitation, så der sammen kan arbejdes mod holdbare løsninger for områdets børn og unge.

Vi ser tre mulige veje for politikerne:

  1. Tillad, at fodboldklubben kan komme tidligere i gang med den organiserede træning på den eksisterende kunstgræsbane. En tidligere ”åbning” på dagen for foreningens træninger vil resultere i, at flere kan deltage.
  2. Støvsug lokalområdet for andre mulige placeringer – evt. ved Vingelodden, hvor der pt. ligger midlertidige ungdomsboliger frem til 2030. Når disse boliger er væk, er der med sikkerhed stadig brug for en kunstgræsbane på Nørrebro.
  3. Overvej om den del af Nørrebroparken, som kunstgræsbanen var planlagt til at ligge på, skal affredes mhp. at anlægge kunstgræsbanen efterfølgende. Der er fortsat stort politisk flertal for kunstgræsbanen, og vi mener ikke, at en klage fra Dansk Naturfredningsforening skal forhindre en politisk beslutning.

Åbent brev på vegne af Nørrebro United

På vegne af Nørrebro United; Niels O. G. Bugge, forperson, Nørrebro United

Åbent Brev til Kultur og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. Klagenævnets afgørelse om ny fodboldbane i Nørrebroparken

Nørrebro United er utroligt kede af klagenævnets afvisning af anlæggelsen af en ny ottemands-fodboldbane i Nørrebroparken. Nørrebro United er og har altid været drevet af ønsket om at tilbyde foreningsaktiviteter for børn og unge på Nørrebro og var derfor glade for borgerrepræsentationens beslutning om at øge kapaciteten til det frivillige foreningsmiljø på Nørrebro. Afgørelsen i klagenævnet den 04-08-22 er en katastrofe for Nørrebro og alle Nørrebros børn og unge.

Status i Nørrebro United er lige nu, at der står 790 børn og unge på venteliste til at starte til fodbold. Alle træningstider på Nørrebros to fodboldbaner er fuldt booket, og der er på nuværende tidspunkt ingen muligheder for at imødekomme de små 800 børn og unges ønske om at starte til fodbold.

På den lange bane er situationen endnu værre. Vi ved, at jo tidligere børn starter til fodbold, desto større er chancen for at få et aktivt voksenliv. Beslutningen i klagenævnet betyder, at Nørrebro United kan invitere færre børn ind i foreningslivet. Selvom vi arbejder sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen om at oprette flere små baggårdsbaner på Nørrebro til de mindste børn, så kan vi konstatere, at vi mangler kapacitet til at kunne fastholde dem i foreningslivet, i takt med at de bliver ældre. Større børn kræver mere plads. Plads, som vi lige nu ikke har til rådighed. Det betyder også, at vi mindre grad vil kunne fortsætte vores opsøgende indsats i de udsatte boligområder. F.eks. kan vi se af vores medlemskartotek, at vi pt. kun har 4 medlemmer fra Titanparken. Udsigten til at ændre på den statistik, ser væsentligt forringet ud efter klagenævnets afgørelse. Vi ved, at deltagere i foreningslivet har væsentligt lavere risiko for at havne i social udsathed. Vi er derfor bekymrede for den øgede sociale skævvridning, som konkurrence om vores få faciliteterne medfører. Vi ved, at vores tilstedeværelse i udsatte boligområder øger den lokale medlemstilvækst, men hvis vi ikke har mulighed for at tilbyde aldersrelaterede træningsforhold, ved vi, at medlemstallet falder igen.

Vi har nået vores maksimumkapacitet, men vi kan konstatere, at det langt fra er tilstrækkeligt, hvis vi gerne vil have alle med. Vi ved godt, at problemet går igen mange steder i København, men vi skriver til jer med håbet om hjælp til at kigge på nye handlemuligheder og måder, hvorpå vi kan få løst det enorme behov, der er for facilitetsudviklingen på Nørrebro. På Nørrebro bor vi ca. 27.000 per fodboldbane, mens gennemsnitstallet i København er omkring 2500. Som forening har vi derfor altid arbejdet med begrænsede muligheder, og har derfor altid tænkt ud af boksen. Vi kan se muligheder for at øge kapaciteten i de tidlige eftermiddagstimer uden for klassisk foreningstid, som en midlertidig løsning på nogle af de akutte udfordringer. Dog kan vi ikke se nogen bæredygtig vej uden om en dialog om alternative placeringer af en kunstgræsbane. Vi tager som altid arbejdshandskerne på, når der er behov for at finde fælles nye løsninger på de udfordringer, vi står over for, og vi glæder os til det videre forløb og samarbejde med jer.

Vi glæder os til at høre fra jer!