Krumspring får mere haltid gennem skole- og institutionssamarbejde

De københavnske idrætsforeninger er presset på faciliteterne – det er ingen hemmelighed. Derfor gælder det om at tænke kreativt, og klemme sig ind, der hvor haller og sale en sjælden gang står tomme. Den kunst har gymnastikforeningen Krumspring mestret.

Ved at tale ind i skolens dagsorden, gør Krumspring, der har base i Københavns Nordvest-område, det let og attraktivt for skolerne at samarbejde med dem og får derigennem adgang til hal og sal i de tidsrum, hvor de for en gangs skyld står tomme.  

Formand for Krumspring, Julie Beier, udtaler: ”Vi så en mulighed for at gøre en forskel i lokalområdet, og gøre gymnastik tilgængeligt for flere børn. Skolerne og fritidsordningerne vil rigtig gerne samarbejde, men det kræver at man gør det overskueligt for dem, og at de også føler, at lærere, pædagoger og elever får noget ud af forløbet.”

Krumspring står for materialeindkøb og vedligeholdelse af faciliteterne, og laver aktiviteter på tidspunkter der tager hensyn til både skolen, forældrene og børnene. Fordi aktiviteterne ofte ligger i skoletiden eller i forlængelse heraf, slipper forældrene for at køre, vente og hente efter en lang arbejdsdag. Det betyder, at flere børn, der normalt ikke ville deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at være med. Skole- og institutionsholdene er på lige fod med de andre hold, og får samme mulighed for at komme til opvisning, og andre foreningsaktiviteter. På denne måde oplever børnene en større tilknytning til foreningen, der kan bidrage til at fastholde dem i længere tid.

Man kan godt forstå, at Krumspring er en attraktiv samarbejdspartner for skolerne og institutionerne i området. For eksempel laver Krumsprings instruktører gymnastik og leg med børnene, mens forældrene er til forældremøde på skolen. Således klares børnepasningen for den aften, og instruktørerne får samtidig mulighed for reklamere med deres tilbud direkte til forældrene, hvilket ofte giver tilmeldinger nærmest på stedet. Krumspring har også taget teten på at stå for trafikskole, og laver teambuilding-gymnastik for klasser med konflikter. På den måde frigiver samarbejdet ressourcer for skolen, og giver en tiltrængt aflastning. 

Effekten er til at tage og føle på. Krumspring oplever en betydelig medlemsvækst, samtidig med at børnene styrkes motorisk og socialt. Resultatet er mere aktive og læringsparate elever, og en forening i rivende udvikling.

Denne artikel er en del af en artikelserie, der fortæller om de indsatsområder, som projektet "10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne" har særligt fokus på.

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2020-24, med den målsætning at 10.000 flere børn skal blive en del af gode idrætsfællesskaber i deres hverdag. Ambitionen med samarbejdet er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, der karakteriserer børn og unges mulighed for bevægelse og idræt i København.