Nye medlemstal: Nu er vi mere end 224.000 medlemmer

Det samlede medlemstal i DGI Storkøbenhavn er steget igen – helt nøjagtigt 224.089 siger den nye medlemsoptælling, der netop er blevet offentliggjort i dag.

En positiv fremgang

Der er sket en fremgang i antallet af medlemmer af DGI Storkøbenhavn på trods af, at der var flere corona-restriktioner i 2021 end i 2020.

Udviklingen skyldes to ting. For det første at vores medlemsforeninger samlet set er gået frem takket være det store arbejde de mange trænere, ledige og frivillige har gjort - ikke mindst set i lyset af de svære betingelser restriktionerne har påført idrætsforeningerne. For det andet skyldes stigningen også, at vi har optaget nye foreninger, der også er organiseret i en anden idrætsorganisation - typisk et specialforbund under DIF.

Der er naturligvis stor forskel på udviklingen indenfor de 11 kommuner, der ligger i DGI Storkøbenhavns område og udviklingen i de enkelte foreninger.
Men det kan du blive meget klogere på nedenfor.

Tal og tendenser 

Du kan dykke meget mere ned i medlemstallene her: 

Medlemsanalyse – DGI’s medlemstal 2021

Udvikling i de enkelte kommuner (Pressemeddelelser)