Nyt samarbejde mellem DGI og LOKK skal skabe trivsel i en svær tid

Med indsatsen Mig & Min Mor får personalet på en række sjællandske kvindekrisecentre redskaber til at styrke både kvinder og børns trivsel, mens de bor på centret.

Kvinder og børn, der søger ophold på landets kvindekrisecentre, kommer fra et liv med vold og svære livsbetingelser. I mange tilfælde har både mor og barn svært ved at være i kontakt med sin krop, fordi tankerne og oplevelserne fra det tidligere hjem fylder det meste.

Et nyt tværsektorielt samarbejde mellem DGI og LOKK, Mig & Min Mor, skal hjælpe kvinder og børn til at genfinde trivslen og kontakten til deres krop gennem leg og bevægelse. Det vil ikke kun styrke den fysiske sundhed blandt beboerne på centrene, det vil også føre til øget bevægelsesglæde og bedre mental trivsel.

Indsatsen skal frem mod juni 2023 ske på 20 sjællandske kvindekrisecentre og er støttet af Novo Nordisk Fonden, og i midten af august er DGI’s konsulenter påbegyndt projektet på de første centre.

En faglig certificering

Mig & Min Mor er et såkaldt certificeringsforløb, hvor personalet på krisecentret uddannes igennem tre fagmoduler og to legebesøg på centret. De tre fagmoduler tager udgangspunkt i teori og praksis hentet i fagområderne mental sundhed, leg og motorik, samt kropslig dannelse og forankring.

DGI har en lang række certificeringsforløb til både skoler og institutioner i sit katalog, men dette nye samarbejde med LOKK gør det muligt at nå ud til en vigtig målgruppe, som ikke af sig selv ville opsøge leg og bevægelse i deres hverdag.

”Legebesøget i dag har været en succes. At se kvinder og børn smile, grine og glemme alt andet er fantastisk. For to dage siden sad jeg sammen med et af børnene, der fortalte mig om vold, seksuelle overgreb og politi, i dag ser jeg den pige løbe rundt og grine, fordi hun kort glemmer de voldsomme oplevelser.”

Sådan fortæller en børnefaglig medarbejder på ét af krisecentrene.

IMG_0327.jpg

LOKK håber med DGI-certificeringen, at kvinder og børn på landets krisecentre vil få inddraget bevægelse og leg i deres hverdag, så det på kort sigt vil skabe positive og sjove oplevelser for kvinder og børn samt en følelse af samhørighed på krisecentret. På lang sigt vil det styrke båndet mellem mor og barn, da gode lege og fællesoplevelser kan bringe mennesker tættere sammen.

I det hele taget skal indsatsen være med til at skabe et godt udgangspunkt for livet efter ophold på kvindekrisecentret, måske endda bygge bro til deres lokale foreningsliv.

Spørgsmål om Mig & Min Mor kan rettes til projektleder og underviser hos DGI Storkøbenhavn, Anne Katrine Kaarsholm, på 23 37 94 31 eller akk@dgi.dk.