På Christianshavns Skole vil børnene ud af klasselokalet

Lærerne på skolens 6. klassetrin har fået en faglig opgradering via certificeringsforløbet DGI UDEskole. Det fejrede de med en trivselsfest onsdag d. 25. maj, hvor Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager, var på besøg.

Børn til trivselsfest på Christianshavns Skole. Foto: Helle Kjærsgaard

Med midler fra Undervisningsministeriets trivselspulje kan lærerne på 6. årgang på Christianshavns Skole nu bruge hele skolen og dens omgivelser i byen som læringsrum for børnene.

"Når der er tid og plads til at rykke ud, så gør vi det,” fortæller Mathilde Andersson, der bl.a. underviser 6. klassetrin i matematik. ”Det giver så god mening at lave varieret undervisning, også for at fange forskellige elever. Uderummet giver nogle andre perspektiver på det, man skal lære, og børnene får mange aha-oplevelser.”

Christianshavns Skole, der i forvejen har særligt fokus på trivsel, fejrede afslutningen på DGI UDEskole-certificeringen med en trivselsfest hele formiddagen den 25. maj. Her fik afdelingsleder på skolen, Anders Boelsen, overrakt diplomet af DGI Storkøbenhavns formand, Peder Nedergaard.

FotoGenauFilm_P1100165.jpg

Foto: Helle Kjærsgaard, Genau Film

Derudover deltog Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager, der åbnede festen med disse ord:

"Jeg er rigtig glad for at have fået invitationen til at være med til jeres trivselsfest her på Christianshavns Skole! Nu bruger vi de sidste penge fra corona-puljerne til at fejre, at vi ikke længere skal holde afstand. Vi skal dyrke fællesskabet nu, og jeg glæder mig til at komme rundt og besøge jer i boderne. Hav en rigtig god fest, og tak fordi jeg måtte komme!"

FotoGenauFilm_P1100145.jpg

Foto: Helle Kjærsgaard, Genau Film

Resten af formiddagen stod den på leg, musik, dans og fælles aktiviteter for skolens børn.

Eleverne vil ud at se ting i praksis

UDEskole-certificeringen består af fem moduler, der både giver teori, praksisnære øvelser og hjælp til implementering på skolen, så flere undervisere kan bruge principperne i undervisningen. Man arbejder oftest i et inde-ude-inde-koncept: Forberedelse i klasselokalet, udflugt eller aktivitet i uderummet, og opsamling inde ved tavlen igen.

”Min undervisning i især matematik bliver meget virkelighedsnær! Det motiverer eleverne, fordi de kan mærke at stoffet bliver relevant, og derfor bliver undervisningen meget sjovere. Vi arbejder både med rumfang, overfladearealer og fysiske formationer udenfor. Det elsker eleverne, de vil gerne op at stå og ud og se ting i praksis,” fortæller Mathilde Andersson.

Al forskning viser, at når man bevæger sig mere – og sammen med andre – så stiger éns trivsel. Det er i grove træk det grundlag, UDEskole er baseret på, og elever på de mere end 30 skoler i Danmark, hvor man arbejder med UDEskole, har oplevet fremgang i børnenes skoleglæde, undervisningsdeltagelse og indbyrdes relationer.

”UDEskole understøtter helt sikkert målet om at komme ud og bevæge sig mere i skoledagen. Og så giver undervisningen uden for klasselokalet et andet perspektiv på tingene, og det får virkelig eleverne op af stolene. Det synes de er vildt sjovt, og det er den type undervisning, de efterspørger,” fortæller Mathilde Andersson.

ForoGenauFilm_P1100435.jpg

Foto: Mathilde Andersson fotograferet af Helle Kjærsgaard, Genau Film

Fagligt funderet uddannelse

Udviklingskonsulent hos DGI Storkøbenhavn, Britt Blum, understreger hvad UDEskole-undervisningen kan for lærerne:

”Lærere og pædagoger oplever, at de får værktøjerne til at variere skoledagen endnu mere. De uddannes ofte i teams, hvor de kan sparre med hinanden om undervisningen, så de får endnu bedre mulighed for at øge indlæringsevnen hos eleverne. Vi giver dem altså en faglig, teoretisk og praktisk ballast, som de kan arbejde videre med i teams, og de får helt naturligt flettet mere bevægelse ind i undervisningen på samme tid,” fortæller Britt Blum.

Det kan Mathilde Andersson nikke genkendende til – hun kommer med en baggrund som bevægelsesvejleder i Aarhus Kommune, men føler at UDEskole gav et ekstra fagligt skub:

”Grebene kender jeg. Men jeg synes at denne uddannelse var mere fagligt orienteret, og jeg er bedre forberedt, når jeg får eleverne op fra stolene og skal ud af klasselokalet med dem. Det hænger også sammen med den sparring, jeg kan få fra min kollega, der underviser samme klasse. På den måde er UDEskole med til at understøtte mere bevægelse i skoledagen og større trivsel hos børnene,” slutter Mathilde Andersson.

FotoGenauFilm_P1100224.jpg

Foto: Helle Kjærsgaard, Genau Film

Nysgerrig på mere?