Pigemiljøet er i fokus hos Vanløse Floorball

Hvordan ser det gode pigemiljø ud, og hvordan skaber man det? Idrætsforeninger er eksperter på idrætsaktiviteter, men ikke nødvendigvis på de tilbud og rammer der giver flere piger lyst til at være med. I Vanløse Floorball starter og slutter det gode pigemiljø med fællesskabet og et socialt fokus. Det sætter vi under en lup i denne artikel.

I projektet ’10.000 flere børn og unge i forening’ samarbejder Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn om at booste idrætsdeltagelsen blandt børn og unge i København. Medlemstallene for 2021 viser, at det stadig er drengene, der dominerer statistikkerne når idrætsdeltagelsen hos københavnske børn og unge måles. På pigeområdet er der altså et særligt udviklingspotentiale, og grobund for at tage et stort skridt fremad. For at lukke hullet op til drengene, er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for pigerne, og skabe et miljø, de har lyst til at være i, og blive i, når teenageårene presser sig på.

Vanløse Floorball er med i DGI Storkøbenhavns pigeklynge, der i samarbejde med udvalgte foreninger gør en særlig indsats på pigeområdet gennem vidensdeling og sparring.

I Vanløse Floorball har man haft fokus på sociale aktiviteter, der rækker ud over de sædvanlige idræts- og præstationsspecifikke aktiviteter. Her afholder man fællesspisning i sportscaféen en fast dag om måneden. Derudover opfordrer man pigerne til at deltage i klubbens andre arrangementer, og komme i hallen og heppe sammen, når de andre hold i klubben spiller.

Hos Vanløse Floorball er man også gode til at samarbejde med andre klubber, og deltage i deres initiativer som fx camps og turneringer. Og så tager man faktisk skridtet videre, og har på U15-årgangen lavet et samarbejde med Jægerspris Floorball Club, hvor man træner sammen en gang om måneden og bliver inspireret af hinanden.

Det bliver altså pigernes behov, der bliver omdrejningspunktet for strukturen og aktiviteterne. Derfor sørger man også for at spørge pigerne, og lytte til dem, så man kan få en forståelse for, hvilke behov man skal tilrettelægge aktiviteterne efter. Og ja, det er faktisk okay at springe en træning over en gang i mellem. Det må man leve med, når man skal tage hensyn til et pigeliv, der desværre kan være præget af stress og præstationskultur.

 Så hvad fortæller Vanløse Floorballs eksempel os om hvordan man kan skabe det gode pigemiljø?

Her er det gode pigemiljø funderet i et fællesskab med aktiviteter og oplevelser, der rækker ud over idrætten. I Vanløse Floorballs pigemiljø har pigerne indflydelse og medbestemmelse, og det er deres behov, der er i centrum. Det lyder simpelt, men det kræver, at man lytter, og formår at omsætte deres ønsker til de gode oplevelser og rammer, der kendetegner foreningslivet når det er bedst.

Klik her og hør direkte fra Bjørg Apol, træner i Vanløse Floorball, om hendes tilgang til det gode pigemiljø.

Design uden navn (8).png

Denne artikel er en del af en artikelserie, der fortæller om de indsatsområder, som projektet "10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne" har særligt fokus på.

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2020-24, med den målsætning at 10.000 flere børn skal blive en del af gode idrætsfællesskaber i deres hverdag. Ambitionen med samarbejdet er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, der karakteriserer børn og unges mulighed for bevægelse og idræt i København.