Pressemeddelelse: Nyt projekt skaber plads til flere unge i idrætsforeningerne

Rådgivningstilbuddet headspace og DGI Storkøbenhavn går sammen om at skabe bedre trivsel for unge med støtte fra Bikubenfonden.

Et nyt projekt skal gøre det lettere for idrætsforeninger at tage imod unge senstartere, der savner fællesskabet i idrætten, og som ikke nødvendigvis har erfaringer med sig fra tidligere idrætsdeltagelse.

Det er rådgivningsorganisationen headspace og DGI Storkøbenhavn, der med en bevilling fra Bikubenfonden nu sætter gang i projektet Nybegynderne.

”I Bikubenfonden er vi optaget af, hvordan fællesskaber på tværs af unge på kanten og andre unge kan styrke begge parter. Derfor ser vi et stort potentiale i, at vi i samarbejde med DGI og headspace skaber en ramme, hvor unge på kanten og andre unge mødes på lige fod om et fælles tredje, nemlig det at være nye til en idrætsaktivitet. På fodboldbanen eller i håndboldhallen er alle lige om at være nybegyndere,” siger Jakob Schjørring, chef for socialområdet i Bikubenfonden.

Mange unge kender formentlig den situation, at de har gået til en idræt som børn, men træningsmængde og -krav er steget i takt med alderen, og de er stoppet som konsekvens heraf. Samtidig ser vi en gruppe unge, som oplever stigende mistrivsel, og som kunne have stor gavn af et bredt, favnende fællesskab.

"Det handler om at gøre plads til flere unge i idrætsforeningerne, som savner fællesskabet i hverdagen eller bare gerne vil starte til noget nyt som ung, uden at have prøvet idrætten tidligere. På den måde bliver idrætsforeningen rammen om de unges fællesskaber på tværs af erfaringsbaggrund" siger projektleder Kirstine Sejr hos DGI Storkøbenhavn.

Dét skal projektet Nybegynderne imødekomme ved at ruste foreninger til at tage bedre imod unge, der i en relativt sen alder gerne vil dyrke idræt med andre i et uforpligtende fællesskab – ofte uden forudsætninger for at være på et bestemt niveau. Det er ungerådgivere fra headspace, der står for at henvise den unge til et nybegynderhold i en lokal idrætsforening.

Projektet har dog også en målsætning om at opsamle større viden om målgruppen af unge, der mistrives, samt de rammer for idrætstilbud, som foreningerne kan stille til rådighed for at skabe et fundament for bedre mental sundhed.

"Vi ved, at det at føle sig som en del af et fællesskab er en beskyttende faktor for børn og unges trivsel. Vi håber, at dette læringsprojekt kan skaffe værdifuld viden om, hvordan fremtidens fællesskaber i foreningslivet skal se ud, så de kan rumme børn og unge på tværs af deres idrætserfaringer og niveau af trivsel," siger Rasmus Thorborg Stage, Centerchef i headspace København og Gentofte.

"I headspace ser vi mange unge, som har svært ved relationer og ikke mindst at komme ind i nye fællesskaber. Vi håber derfor med dette projekt også at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe unge godt ind i nye fællesskaber og bygge bro til gode tiltag i kommunerne", siger Mette Refslund Søndergaard, Centerchef i headspace Hvidovre og Rødovre.

Fakta:

Partnere på projekt Nybegynderne er rådgivningstilbuddet headspace, DGI Storkøbenhavn og Bikubenfonden, der støtter indsatserne med 2,11 millioner.

Hovedformålet for partnerne er at få læring om, hvordan nybegynderhold for unge i idrætsforeninger kan bidrage til større trivsel blandt unge, samt hvordan indsatsen gøres bæredygtig i flere foreninger og headspace-centre efter projektperioden.

Projektet løber i to år fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025.

De nye foreningshold for unge nybegyndere kommer til at have fokus på at styrke trivslen. Det sker på baggrund af, at den samlede andel af unge i Danmark oplever større mistrivsel og ensomhed (Den Nationale Sundhedsprofil, 2021). Undersøgelser peger på, at unge som f.eks. løftes ud af langvarig ensomhed og har meningsfulde fællesskaber at tage del i, er i lavere risiko for at opleve trivsels- og helbredsproblemer (Vidensråd for Forebyggelse, 2020).

Dertil spiller foreningslivet en væsentlig rolle for børn og unges trivsel, da børn og unge med høj trivsel er mere aktive i foreningsregi end dem med lav trivsel (Idrættens Analyseinstitut, 2016). De nye foreningshold kommer derved til at spille en rolle for at øge andelen af unge medlemmer i idrætsforeningerne. Denne andel ser nemlig ud til at være faldende i perioden 2019-2021 – se nedenfor:

Medlemstal udregnes for det forgangne år og nyeste medlemstal (2022) offentliggøres i april 2023 (dgi.dk/medlemstal). Medlemstal er baseret på tal fra DGIs medlemsforeninger på landsplan.

  • Samlet er børn og unge i alderen 0-18 år gået tilbage med 45.478 medlemmer (90,5%) af de 50.232 personer, der er faldet fra foreningsidrætten i 2019-21.
  • De 13-18-årige går tilbage begge år samlet med 6.855 medlemmer (13,6%).

Kontaktoplysninger

  • Bikubenfonden: Jakob Schjørring, chef for socialområdet i Bikubenfonden, jasc@bikubenfonden.dk
  •  DGI Storkøbenhavn: Kirstine Sejr, Projektleder, kirstine.sejr@dgi.dk
  • headspace: Rasmus Thorborg Stage, Centerchef, rs@headspace.dk, Mette Refslund Søndergård, Centerchef, mso@headspace.dk