Rekordmange unge går trænervejen i foreningslivet – flere børn kan komme til at dyrke idræt

I København baner et nyt koncept vejen for, at flere unge vælger at blive træner i foreningslivet. Godt nyt for de mange børn, der vil være idrætsaktive, for flere trænere er potentielt lig med flere børn, der kan dyrke idræt.

Engagement, udvikling og fastholdelse er kernen i et nyt koncept, som baner vejen for, at flere unge vælger at blive træner i foreningslivet.

Således kan københavnske idrætsforeninger nu se frem til 204 flere unge trænere, som er kommet i trænerpraktik efter at have deltaget i projektet Fælles Trænerdag - et nyt trænerkoncept udviklet i et partnerskab mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune

Kort fortalt går projektet ud på at rekruttere trænere fra egne rækker, og det ser ud til at virke. Ud af 220 deltagere er 204 efterfølgende startet i trænerpraktik i deres egen idrætsforening.

”Det siger noget om, at der er et større engagement blandt de unge, end man normalt går og taler om”, siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

Konceptet tilbyder eksisterende unge medlemmer af en idrætsforening at deltage på et fire-timers trænerkursus. Her lærer ungdomsmedlemmerne mere om, hvad en træner er, og de prøver kræfter med trænerrollen selv.

Efterfølgende opfordres deltagerne til at starte i trænerpraktik, hvor de er med til at træne foreningens yngre hold. Et enkelt koncept, der gør trænerrollen til et bevidst fravalg frem for ukendt tilvalg.

”Jeg er virkelig glad for vores fælles indsats og for, at foreningerne i København lykkes med at engagere de unge på nye måder. Jeg tror på, at det både styrker de unge, deres trivsel og foreningslivet i byen generelt”, fortsætter Mia Nyegaard.

Derudover er der også gevinst at hente for byens idrætsforeninger og de mange børn, der gerne vil dyrke idræt i København.

For flere trænere kan være med til at invitere endnu flere børn i København ind i foreningslivet.

Gennemsnitsberegninger med forbehold for den enkelte idrætsgren fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser, at hver træner i en idrætsforening gennemsnitligt er træner for 21 børn.

Det vil altså sige, at 200 ekstra unge trænere potentielt er lig med, at 4.200 flere børn kan komme til at dyrke idræt.

Og de mange nye unge trænere er da også en kæmpe gevinst for Boldklubben Vestia.

”Vi havde 16 potentielle nye unge trænere, der deltog i Fælles Trænerdag, og i dag er 12 af dem fortsat som ungtrænere i klubben. Til stor glæde for klubben på den korte og den lange bane”, siger Frederik Lassen, der er ungtræneransvarlig i BK Vestia.

BK Vestia er en af de 15 foreninger, der allerede har afprøvet konceptet.

Der er yderligere planlagt Fælles Trænerdag i 11 andre idrætsforeninger.

”Vores ungtrænere er fremtidens frivillige, og Fælles Trænerdag er et rigtig fint startskud for deres trænerudvikling og involvering i klubbens arbejde. Det er vigtigt at der bliver fyldt mere på, men det skal ske i et tempo, der giver mening for ungtrænerne. Det skal ske med hensyn og respekt til skolegang, skoleskift, fritidsjobs, egen træning og sociale liv”, siger Frederik Lassen.

 

Fakta: