Smid nu ikke resultaterne ud med badevandet

Fælles pressemeddelelse fra FIU, DIF og DGI Storkøbenhavn

 DGISTK - DIF - FIU.jpg

 

Smid nu ikke resultaterne ud med badevandet

I en femårs periode har Frederiksberg Kommune haft et partnerskab, ”Bevæg Dig For Livet” med Frederiksberg Idræts Union (FIU), DIF og DGI. Partnerskabet har på mange måder været en succes. Der er skabt plads til flere børn og unge i idrætsforeningerne, flere voksne er blevet idrætsaktive, ældre har fået flere fællesskabstilbud og der er sat fokus på hvordan den organiserede idræt kan spille ind i kommunens målsætninger i en bredere forstand. F.eks. ved involvering i sundhedsindsatser og sociale indsatser.

Der er også blevet givet sparring på hvordan de rekreative muligheder for borgerne på Frederiksberg kan blive endnu bedre på længere sigt ved etablering af bevægelsesfaciliteter for både selvorganiserede og organiserede idrætsudøvere.

Uden at kunne sætte præcise tal på kan vi med stor sikkerhed konstatere at partnerskabet har været en god investering for Frederiksberg Kommune. F.eks. ved forskellige indsatser og tilbud baseret på idrætsforeningers, ældresagens og andre ildsjæles frivillige arbejdskraft. Og ved besparelser på de forskellige forvaltningsområder, fordi borgere via ”Bevæg Dig For Livet” har fået et tilbud, som gør at de trives bedre fysisk og mentalt og ikke har brug for at bruge kommunens velfærdsydelser.

I FIU, DIF og DGI ser vi gerne en fortsættelse af samarbejdet. Vi har oplevet et embedsværk og en kommunalbestyrelse, som har delt partnerskabets målsætninger, har engageret sig og som har ydet deres del. Derfor har vi tilbudt kommunen en forlængelse af partnerskabet med yderligere fem år – men selvfølgelig ikke for enhver pris.

Frederiksberg Kommune skal spare og det fremlagte budgetforslag for 2023 lægger op til en række drastiske besparelser, som også rammer kultur- og fritidsområdet. I den forbindelse ønsker vi som idrætsorganisationer at gøre politikerne og beslutningstagere opmærksomme på, at evt. besparelser på idrættens område skal ses i sammenhæng med nogle af kommunens mål indenfor kernevelfærden.

Det generelle billede er, at de sidste fem års samarbejde har resulteret i udvikling af de lokale idrætsforeningers og frivilliges evne til at udvikle nye løsninger, der har fremmet borgernes generelle trivsel, sundhed og mulighed for at være en del af positive fællesskaber. Tilgangen har været vidensbaseret og derfor kan vi også med sikkerhed sige at vi ikke er helt i mål. Vi er f.eks. ikke i mål når det gælder pigers deltagelse i foreningsidræt og hvad angår tilbud til ældre som modvirker ensomhed.

Derfor vil vi gerne appellere til, at ”Bevæg Dig For Livet”, som i øvrigt er medfinansieret af idrættens organisationer og fondsmidler, samt ovennævnte indsatser friholdes for besparelser. At spare på de områder kan simpelthen ikke betale sig.