Vokseværk i Valby: Badmintonklubben med flot fremgang

Hos Valby Badminton Club (VBC) har de armene over hovedet for tiden - og det er der god grund til!

Foto: Jens Astrup

Hvordan skaber man stærke fællesskaber, der får medlemmer i alle aldersgrupper til at blive i klubben? Det har Valby Badminton Club knækket koden til.

Ifølge de senest indberettede medlemstal for 2022 er klubben nu oppe på 433 medlemmer, hvilket er en stigning på 14,6% ift. året før. Set i forhold til 2020 er det en stigning på hele 26,6%, hvilket er imponerende i sig selv!

Men kigger vi endnu længere tilbage, har klubben faktisk haft en medlemsvækst på hele 283% siden 2014.

Den flotte fremgang er bredt fordelt over klubbens forskellige aldersgrupper, som i dag omfatter tilbud for alle alderstrin. Men særligt klubbens ungdomsafdeling, har oplevet en stor medlemsvækst. Ser vi på VBCs medlemmer i aldersgruppen 0-18 år, har de faktisk stået for ca. halvdelen af de nye medlemmer siden 2020.

Ifølge ungdomsformand, Teis Nielsen, skyldes medlemsvæksten hos VBC i særlig grad, at de er lykkedes med at skabe en social klub, hvor der er fokus på fællesskabet og at have det sjovt sammen.

”Mange af foreningens børne- og ungdomsspillere har været med til at sprede budskabet og taget deres venner med til træning. Vi har en stærk og social klubkultur, som bl.a. består af mange sociale arrangementer og afholdelse af DGI-camps og -turneringer. Det har bidraget til, at VBC har kunnet fastholde de nye medlemmer,” siger Teis Nielsen.

Teis Nielsen nævner desuden deres dygtige og engagerede ungdomstrænere som en væsentlig del af klubbens succes.

”Alle VBC’s trænere har spillet i klubben, siden de var små, og derfor kender og deler de klubbens sociale værdisæt og DNA,” siger Teis Nielsen.

Store ambitioner

Hos DGI Storkøbenhavn, hvor man arbejder med foreningsudvikling og har tæt kontakt til de lokale klubber i 11 københavnske kommuner, er det en glædelig nyhed, at Valby Badminton Club klarer sig så godt.

”Det er et rigtig flot stykke arbejde, Valby Badminton Club har lavet for at vokse med over 14%, men jeg er egentlig ikke overrasket over udviklingen! Vi har et tæt samarbejde, og de er utroligt dygtige til at pleje deres medlemmer med forskellige aktiviteter, både sociale og sportslige, og man er ikke i tvivl om, at det er det sociale fællesskab, der er klubbens omdrejningspunkt.”

”Det er i høj grad ildsjæle som Teis, der har været med til at skabe den flotte udvikling i VBC. Klubben opsøger altid ny viden og har bl.a. deltaget i diverse netværk, hvor de har kunne sparre med andre foreninger omkring forskellige temaer f.eks. omkring aldersgruppen 0-6 år. Desuden har de, i samarbejde med DGI, lagt en stor indsats i at udvikle deres ungdomstrænere og træningsmiljø, hvilket formentlig også har været med til at fastholde mange af de unge medlemmer.” siger Christoffer Børme Mogensen, idrætskonsulent hos DGI Storkøbenhavn.

Besøg Valby Badminton Clubs hjemmeside her

Se DGI medlemstal 2022 her