Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn - Gør din stemme gældende

Udvikling i forening

DGI Storkøbenhavns generalforsamling nærmer sig, og vi håber meget, at du eller andre fra jeres forening har lyst til at deltage.

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn

Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 18.00

Kedelhallen

Nyelandsvej 75a

2000 Frederiksberg

Program:

Kl. 17.00 Sandwich

Kl. 18.00 Velkomst

Kl. 18.30 Generalforsamling

Kl. 22.00 Forventet afslutning

Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling:

 • Valg af dirigent

 • Dirigenten udpeger stemmetællere

 • Bestyrelsens beretning

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse

 • Indkomne forslag – vedtægtsændring – klik her for at se forslaget

 • Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering. Klik her for at se det

 • Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fortsætter uændret

 • Valg af:
  • Formand: Peder Nedergaard (På valg og villig til genvalg)
  • Næstformand: Mads Peder Christensen (Ikke på valg)
    
 • Bestyrelsesmedlemmer
  • Kristina Lambrecht (På valg og villig til genvalg)
  • Tommy Kristoffersen (På valg og villig til genvalg)
  • Mogens Kirkeby (På valg og ikke villig til genvalg)
  • Jess Riis Jensen (Ikke på valg)
  • Pia Nisted (Ikke på valg)
  • Morten Skov Poulsen (Ikke på valg)
    
 • Valg af 2 suppleanter  
  • Jan Sørensen (På valg og villig til genvalg)
  • Christian Vinther (På valg og ikke villig til genvalg)
    
 • Valg af to kritiske revisorer
  • Niels Aage Vandelbjerg (På valg)
  • Jacob Bøgesvang (På valg)

 • Eventuelt


Yderligere info

I løbet af aftenen serveres kaffe/the med kage.

Mød op og deltag i debatten – det er vigtigt. To repræsentanter fra din forening kan stemme, men da mødet er åbent, er der ikke nogen begrænsning på, hvor mange, der må deltage fra din forening.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DGI Storkøbenhavn i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 28. februar.

Tilmelding senest den 15. marts 2018 med angivelse af, om man ønsker en sandwich inden generalforsamlingen - online på www.dgi.dk/201821000000 eller på mail storkoebenhavn@dgi.dk eller telefon 79 40 49 00.

Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt og lagt på DGI Storkøbenhavns hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Uddeling af priser

Helt som vi plejer, kårer vi også Årets Forening samt uddeler vores pris til Årets Foreningsildsjæl.

Med venlig hilsen
DGI Storkøbenhavn

p.b.v.
Peder Nedergaard
Formand