Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn - Gør din stemme gældende

DGI Storkøbenhavns generalforsamling nærmer sig, og vi håber meget, at du eller andre fra jeres forening har lyst til at deltage. 

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn
Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 18.00

OBS nyt sted i år
Kedelhallen
Nyelandsvej 75A
2000 Frederiksberg
Lokale: Den lille sal

Program:
Kl. 17.00 Sandwich
Kl. 18.00 Velkomst
Kl. 18.30 Generalforsamling
Kl. 22.00 Forventet afslutning

I løbet af aftenen serveres kaffe/the med kage.

Forhåbentlig vil foreningerne møde talstærkt op og deltage i debatten. Mødet er åbent, hvilket vil sige, at der ikke er nogen begrænsning på, hvor mange deltagere, der må deltage fra en forening.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DGI Storkøbenhavn i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 8. marts.

Tilmelding senest den 15. marts 2018 med angivelse af, om man ønsker en sandwich inden generalforsamlingen - online på www.dgi.dk/201821000000 eller på mail storkoebenhavn@dgi.dk eller telefon 79 40 49 00.

Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt og lagt på DGI Storkøbenhavns hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Uddeling af priser
Helt som vi plejer, kårer vi også Årets Forening samt uddeler vores pris til Årets Foreningsildsjæl.

Bestyrelsens beretning og regnskab for sidste år finder du her

Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt og lagt på DGI Storkøbenhavns hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Referatet for generalforsamlingen sidste år finder du her