Ryparken Idrætsanlæg

Visionen for udviklingen af Ryparken Idrætsanlæg tager udgangspunkt i nutidens og fremtidens idrætstendenser, de eksisterende idrætsfaciliteter i området samt det eksisterende landskab.

I Ryparken Idrætsanlæg ligger en unik mulighed for at udvikle et nyt særligt byområde, bygget op omkring idræt, bevægelse, fællesskaber, natur og sundhed. Ryparken Idrætsanlæg skaber en stærk landskabsplan der med simple landskabelige bearbejdninger tilfører anlægget nye aktivitetsmuligheder, oplevelsesmæssige og rekreativ værdi og som tilfører området en ny aktiv, social og fælles identitet.

Forslaget forstærker områdets eksisterende funktioner og kvaliteter ved i højere grad at iscenesætte og tilgængeliggøre disse. Ryparken Idrætsanlæg inddeles i 5 zoner efter aktivitet og karakter, forpladsen, sletten, stranden, hjertet og parken, der hver bearbejdes ud fra zones særlige potentialer. Zonerne programmeres så både de organiserede og de selvorganiserede idrætter kan bruge dem såvel som områdets besøgende og naboer.

160421 Helhedsplan Ryparken 1 2000.jpg

Udviklingen af projektet er udført af DGI Storkøbenhavn i samarbejde Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Bispebjerg Lokaludvalg og i tæt dialog og samarbejde med andre lokale foreninger, boligsociale indsatser og eksisterende tilbud i området.