10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne

Flere børn og unge skal have mulighed for at komme med i de københavnske idrætsfællesskaber

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2020-24. Målet er, at 10.000 flere børn skal blive en del af gode idrætsfællesskaber i deres hverdag.
Ambitionen med samarbejdet er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, der karakteriserer børn og unges mulighed for bevægelse og idræt i København.

Torben, Kasper og Jacob hjælper de københavnske foreninger med at udvikle børne- og ungeaktiviteter.

Samarbejdet er delt ind i fire overordnede indsatsområder:

 1. Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og unge
  Der vil være særlig fokus på at inddrage flere piger og at starte initiativer i områder med få foreninger.
  Læs mere om opbygning af nye idrætsfællesskaber
 2. Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger (Nordhavn, Ørestad, Teglholmen/Sluseholmen og Carlsberg-byen)
  Vi understøtter flerstrengede foreninger med at starte nye afdelinger eller aktiviteter. 
  Vi understøtter dannelsen af klynger, hvor flere foreninger arbejder sammen om en fælles indsats eller målgruppe.
 3. Helhedsplaner for idrætten i tre udvalgte byområder (Tingbjerg, Sundby og Sydhavnen)
  Der skal arbejdes for nye og bedre faciliteter til idræt og bevægelse og lokale aktører og idrætsforeninger skal inddrages i processen. Læs mere om idrætshelhedsplaner og se eksempler
 4. Idrætsforeninger i samarbejde med skoler og daginstitutioner
  Der skal skabes flere "nemme" idrætstilbud til folkeskolebørn, der binder skole- og fritidsliv sammen.
  Læs mere om dette samarbejde

Grafik - 10000 børn i forening.jpg

Grafisk formidling af. hvordan idrætsforeningerne er centrum for de forskellige indsatser.

Mulighed for økonomisk støtte til idrætsforeninger

Hvorfor skal flere børn og unge i forening?

Idræt, bevægelse og foreningsliv er forbundet med både sjov, leg og glæde, med fordybelse og dygtiggørelse, med kropslig dannelse samt både fysisk og mental sundhed. Idræt, bevægelse og foreningsliv er med til at give børn og unge et udvidet netværk, bedre sociale kompetencer, bedre forudsætninger for at lære, følelsen af at høre til, en sundere livsstil og ikke mindst muligheden for at bidrage til fællesskabet. Derfor skal endnu flere børn og unge med i idrætsforeningerne, og der skal gøres en særlig indsats for at nå ud til de inaktive og udsatte børn og unge og deres forældre. Sammen vil DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune hjælpe idrætsforeningerne i København med at skabe gode idrætstilbud, der kan rumme endnu flere københavnske børn og unge.

Ikke alle børn starter som det mest naturlige til fodbold eller dans, og nu får vi heldigvis mulighed for at hjælpe endnu flere ind i de gode fællesskaber.

Kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å)

tovholdergruppen.jpg

"Holdet" bag 10.000 flere børn og unge i forening. Fra venstre: Tommy Kristoffersen, Marie Schytte Krabbe, Kasper Simonsen, Torben Krogh Johansen og Jacob Just Mikkelsen

Kontaktoplysninger:

Marie Schytte Krabbe 
Specialkonsulent (Københavns Kommune)
Idrætsudvikling Kultur- og Fritidsforvaltningen
Mobil 2812 7387
E-mail makrab@kk.dk

Tommy Kristoffersen
Udviklingskonsulent (DGI Storkøbenhavn)
Mobil: 30257876
E-mail: tommy.kristoffersen@dgi.dk

Kasper Simonsen
Idrætskonsulent Kultur V
Mobil 2427 5542
E-mail qg4t@kk.dk

Torben Krogh Johansen
Idrætskonsulent Kultur N
Mobil 2135 0921
E-mail dt7r@kk.dk

Jacob Just Mikkelsen
Idrætskonsulent Kultur S
Mobil 2427 3481
E-mail qf9e@kk.dk

 kbh_maerke_dk_blue_rgb.png

 DGI_Storkobenhavn_K.png