Aktivt udeliv - gode oplevelser med natur og friluftsliv

DGI Storkøbenhavn - Aktivt udeliv udvikler aktiviteter og projekter, der giver danskerne lyst til at dyrke motion, læring og fællesskab i det fri.

Nu hedder vi Aktivt udeliv!

Endelig er foreningslivet genåbnet - så hvilken bedre timing end at sætte fokus på aktivt udeliv? 

Med navneændringen i foråret 2021 vil vi signalere, at DGI Storkøbenhavn er en aktiv og relevant aktør i indfrielsen af det store potentiale, der er for at få flere danskere med i foreninger og fællesskaber, der dyrker idræt, motion og aktive fællesskaber udenfor. Vi vil omfavne både naturen, vandkanten og byen, hvor vi søger hen for at være aktive.

Ophold, oplevelser og aktiviteter udenfor sammen med andre er med til at styrke både befolkningens fysiske, sociale og mentale sundhed. Og det vil Team Aktivt udeliv fortsat arbejde for, især efter nærmest et års coronanedlukning af samfundet.

Teamleder i Aktivt udeliv, Martin Machado, uddyber:

”For en stor del af den danske befolkning har aktivt udeliv i fællesskab med andre rigtig stor betydning. I fællesskabet dyrker vi de sociale aspekter, og kan vi gøre det i kombination med aktiviteter under åben himmel, stiger effekten. At have adgang til et fællesskab og et aktivt udeliv i vores hverdag øger vores trivsel, vores sundhed og giver mulighed for gode venskaber.”

Hvad arbejder vi for?

Nogle gange er de bedste oplevelser lige uden for døren. Alligevel er børn og unge mindre aktive udendørs end tidligere, selvom eksperter anbefaler det modsatte. 

En Gallupundersøgelse fra 2018 viser, at børn i dag opholder sig halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre gjorde som børn. Samtidig kan mangel på tilbud om aktiviteter også give en øget risiko for at blive ekskluderet fra sociale fællesskaber. Den tendens arbejder DGI Storkøbenhavn - Aktivt udeliv for at vende, bl.a. ved at skabe og understøtte foreningsbaserede aktiviteter.

Konsekvenser ved manglende bevægelse er: 

  • Dårligere motorik
  • Dårligere kondition
  • Dårligere BMI
  • Dårligere læring
  • Dårlige trivsel

Fordele ved udelivet

Flere undersøgelser peger på, at når vi mennesker opholder os udendørs, bevæger vi os langt mere, end når vi opholder os indenfor. Udeaktiviteter og motion i naturen i fællesskab med andre kan medvirke til at bryde inaktive mønstre, som erstattes af bedre trivsel og øget sundhed.

Team Aktivt udeliv er jeres naturlige partner! 

DGI Storkøbenhavn og Team Aktivt udeliv samarbejder med kommuner, skoler, foreninger, institutioner og organisationer om at skabe gode oplevelser inden for natur, friluftsliv og fællesskab. Fra inspiration til konkrete initiativer og indsatser. Fra kano, kajak og træklatring til trailløb, MTB og mad over bål. Og meget mere. 

Aktivt udeliv-området er derfor udviklet for at at give børn, unge, voksne og seniorer sunde, sjove og udviklende fysiske aktiviteter under åben himmel - uanset sne eller solskin. Ambitionen er at vække hele familiens interesse for bevægelse i både byen og naturen året rundt.

Aktiviteterne kan foregå overalt - på den nærmeste græsplæne, i skoven, i byrummet eller på stranden. Fællesskabet og uderummet er rammen - en attraktiv modpol til vores travle liv og de mange skærme.

Skal vi hjælpe med at gøre udelivet aktivt i din kommune eller i din forening? Så kontakt os herunder!