DGI Friluftsinstruktør

DGI Friluftsinstruktør har fokus på udvikling af praktiske færdigheder, kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv.

260 timers intensiv undervisning med fokus på natur, friluftsliv og din egen formidler- og instruktørrolle.

Du bliver god til
Kano, havkajak, SUP, træklatring, vandring, orientering, basis lejrliv og meget mere.

Hvad
DGI Friluftsinstruktør har fokus på udvikling af praktiske færdigheder, kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv.

Hvem
DGI Friluftsinstruktør henvender sig til alle der ønsker at inddrage natur- og friluftsaktiviteter, fx i foreningsregi, i deres daglige arbejde eller privat. Det kan eksempelvis være foreningsinstruktører, lærere, pædagoger og andre med interesse for natur og friluftsliv.

Få praktiske færdigheder
Som deltager på uddannelsen får du praktiske færdigheder inden for de 'store' friluftsdiscipliner: træklatring, kano, havkajak, SUP, basis lejrliv, vandring og orientering, samt de pædagogiske, didaktiske og sikkerhedsmæssige aspekter knyttet hertil. Deltagere erhverver sig kompetencer der kan bidrage til at styrke deres formidling inden for natur og friluftsliv, eksempelvis i foreningen eller skolen/institutionen.

bushcraft-6.jpg

Giv de gode oplevelse videre
Du bliver bl.a. rustet til at styrke børn, unge og voksnes oplevelser, læring og fysiske bevægelsesaktiviteter i naturen. Du får opkvalificeret dine kompetencer i formidling og undervisning af friluftsaktiviteter i naturen, samt mulighed for at udvikle og formidle udendørs aktiviteter i din forening.

Hvordan
Vi lægger vægt på at kursisterne får masser af konkrete og praktiske erfaringer med undervisningens aktiviteter. Uddannelsen tager udgangspunkt i at læring finder sted via aktiv deltagelse, hands on og afprøvning af aktiviteter i praksis. Teori, samtale og refleksion inddrages i forlængelse af aktiviteter som et redskab til at skabe læring.

Få kompetencer inden for natur og friluftsliv
Som uddannet DGI Friluftsinstruktør får du en palet af aktivitets­muligheder der fx kan supplere den daglige undervisning eller foreningens aktiviteter. På uddannelsen får du mulighed for i fællesskab med undervisere og medkursister at diskutere muligheder og perspektiver for natur og friluftsliv som middel og resurse i pædagogisk arbejde med grupper i friluftslivet.

Som DGI Friluftsinstruktør opnår du praktiske færdigheder, pædagogisk-didaktiske kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv. Du får kompetencer i at formidle friluftsaktiviteter, samt planlægge og gennemføre friluftsture. Uddannelsen kan bruges som springbræt til yderligere fordybelse inden for feltet natur og friluftsliv.

Uddannelsens indhold og opbygning
Uddannelsen består af syv hovedmoduler:
1. Intro, friluftsteori og orientering med kort og kompas
2. Basis lejrliv
3. Vandring
4. Træklatring
5. Kano
6. SUP
7. Havkajak

Undervisningen foregår primært i dagtimerne på hverdage. Der er fem turforløb med to-tre overnatninger. På de fem overnatningsturer er der også undervisning eftermiddag/aften. På tilmeldingssiden kan du finde en kalender med oversigt over datoer, tider og indhold.

Hvert modul består af praksis og teori. Alle moduler fokuserer på træning af konkrete praktiske færdigheder inden for modulets hovedområde, og herunder viden om natur og friluftsliv, lejrliv, sikkerhed og turledelse, formidling, leg og bevægelse. Både deltagere og undervisere er med til at formidle natur og kultur i relation til de konkrete områder hvor undervisningen foregår.

Selvtræning
Du skal regne med at sætte tid af til læsning af baggrundslitteratur som udgør fire kompendier og uddrag af to teoribøger.

Udover undervisningsdagene skal du afsætte tid til selvtræning under uddannelsen. Til eksamen til træklatreinstruktør skal du regne med at afsætte ca. 6-10 dage til selvtræning. Til eksamen til kanoinstruktør skal du regne med at afsætte et par dage til selvtræning.
Der er mulighed for at låne udstyr til selvtræning både til træklatreinstruktør og kanoinstruktør. Selvtræning foregår primært sammen med andre deltagere på holdet og lån af udstyr aftales med holddeltagere og underviserne.

Læs mere om indholdet i undervisningen på de syv hovedmoduler her

Tilmeld dig ved at trykke på linket herunder.