DGI Outdoor - gode oplevelser med natur og friluftsliv

DGI Outdoor udvikler aktiviteter og projekter, der giver børn og unge lyst til at dyrke motion, læring og fællesskab i det fri.

Nogen gange er de bedste oplevelser lige uden for døren. Alligevel er børn og unge mindre aktive udendørs end tidligere, selvom eksperter anbefaler det modsatte. 

En Gallupundersøgelse fra 2009 viser, at børn i dag opholder sig halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre gjorde som børn. Den tendens arbejder DGI Outdoor for at vende. 

Konsekvenser ved manglende bevægelse er: 

  • Dårligere motorik
  • Dårligere kondition
  • Dårligere BMI
  • Dårligere læring
  • Dårlige trivsel

Manglende aktiviteter  - ude som inde -  kan også give en øget risiko for at for at blive ekskluderet fra de sociale fællesskaber.

Fordele ved udelivet

Flere undersøgelser peger på, at når vi mennesker opholder os udendørs, bevæger vi os langt mere, end når vi opholder os inden døre. Udeaktiviteter og motion i naturen, i fællesskab med andre kan medvirke til at bryde inaktive mønstre, der kan erstattes af bedre trivsel og øget sundhed.

DGI Outdoor er din naturlige partner 

DGI Outdoor samarbejder med kommuner, skoler, foreninger, institutioner og organisationer om at skabe gode oplevelser inden for natur, friluftsliv og fællesskab. Fra inspiration til konkrete initiativer og indsatser. Fra kano, kajak og træklatring til trailløb, MTB og mad over bål. Og meget mere. 

Fokus på friluftsliv med læring

DGI Outdoor er udviklet for at at give børn og unge sunde, sjove og udviklende fysiske aktiviteter under himmel - uanset sne eller solskin. Ambitionen er at vække hele familiens interesse for bevægelse i naturen året rundt på sigt. 

Aktiviteterne kan foregå overalt - på den nærmeste græsplæne, i skoven eller på stranden. Fællesskabet og naturen er rammen - en attraktiv modpol til vores moderne og travle liv.   

Skal vi hjælpe med at gøre udelivet in i dit område? Så kontakt os herunder!