Disc golf retningslinjer

Disc golf – DGI anbefalinger for aktivitet i en forsigtig genåbningsfase (Covid-19)

Det er muligt at gennemføre disc golf træning/kamp indenfor de gældende retningslinjer, da man typisk går disc golf banen rundt i grupper på maximalt 4-5 personer og der er mulighed for at holde god afstand til andre spillere.

Husk at holde afstand på minimum to meter til hinanden. Undgå at mødes i grupper på mere end 10 personer inden, der startes med at spille.

Brug kun jeres egne discs og undgå at røre ved disc golf kurvene, når discene skal tages op efter et færdigspillet hul.

Rengør egne discs med sprit for en sikkerheds skyld efter endt runde.

Eventuelle klubhuse skal ikke benyttes.

Overhold generelle krav og anbefalinger

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

At man ikke må samles flere end 10 personer

At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer

At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe

At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde

At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.

Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).

Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten: Hent plakat fra Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til dig, der træner udendørs

Øvrige links:

Læs Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer
Læs pressemeddelelse fra DIF
Læs pressemeddelelse fra DGI
Læs pressemeddelelse fra DUF
Hent plakat fra Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til dig, der træner udendørs