Idrætshelhedsplaner

Idrætshelhedsplanerne skal bidrage til at sikre en overordnet koordinering af udviklingen i de givne områder.

Formålet er at udvikle scenarier for områdernes potentialer og muligheder, ved at tilrettelægge for og til fysiske og rekreativ aktivitet, bevægelse, motion, leg, ophold, sociale møder og fællesskaber.

Idrætshelhedsplanerne peger på idrætsfaciliteter, der imødekommer tidens tendenser, brugernes og borgernes ønskerne om aktivitet, fleksibilitet og fællesskaber og søger samtidigt at forbedre sammenhængen mellem idrætsanlæg, faciliteter, skoler, grønne områder og lokalområde.

Arbejdet udføres i et bredt samarbejde med flere forskellige faggrupper, idrætsforeninger, forvaltninger, aktører og interessenter, hvor viden og forskellige indsatser koordineres for at præsentere en robust og fremtidssikret plan for området.