State of the City

Hvordan udvikler vi idrætten i hovedstaden?

State of the City på fliser

DGI Storkøbenhavn har i september 2018 færdiggjort rapporten:
"State of the City" - Hvordan udvikler vi idrætten i hovedstaden?"

Rapporten kan hentes digitalt her:
OBS: 2. udgave - Jan. 2019 (mindre fejl i data rettet ) - Kun digital version

State of the City (lav opløsning 8MB)

State of the City (høj opløsning 23MB)

DGI Storkøbenhavn har udgivet rapporten, der sammenligner mulighederne for at dyrke idræt i 11 kommuner. Rapporten beskriver en række generelle temaer og udviklingstendenser, som præger idrættens aktører – men ser også nærmere på det store forskelle, der er mellem de 11 kommuner i DGI Storkøbenhavns område ift. lokale idrætsvaner, foreningsorganiseringsgrad, socioøkonomi og sundhedsprofiler.

Det er ret overraskende, at der kan være så store forskelle på så små geografiske afstande – men det afspejler en række væsentlige forskelle i de socioøkonomiske profiler, som præger de forskellige kommuners befolkningsgrupper. Hovedformålet med sammenligningerne er at spørge: Når tilslutningen til de lokale idrætsforeninger er så forskellig, giver det så anledning til en drøftelse om, hvorfor foreningsidrætten står stærkt i den ene kommune og mindre stærkt i den anden? Samt: Hvad kan vi gøre i fællesskab ift. at understøtte et stærkt foreningsliv og civilsamfund. Det kommer rapporten også med en række bud på.

Hver kommune har også sit eget afsnit, hvor det er muligt at læse om de forskellige udfordringer og muligheder, som hver enkelt kommune har. Der er fokus på både analyse, kritik, fakta og fremadrettede løsningsforslag.

Indholdsfortegnelse for State of the City 

4 Hvem er DGI Storkøbenhavn?
5 State of the City - hvad og hvorfor? v. Peder Nedergaard

Temaopslag
8   TEMA - Piger og kvinders foreningsdeltagelse
14 TEMA - Driftsudgifter pr. medlem
18 TEMA - Byfortætning og urbanisering
22 TEMA - Ventelisteproblematik
24 TEMA - Digitalisering
28 TEMA - Sundhedsprofiler og idrætsvaner

Kommuneopslag
34 Ballerup Kommune
38 Dragør Kommune
42 Frederiksberg Kommune
46 Gentofte Kommune
50 Gladsaxe Kommune
54 Herlev Kommune
58 Hvidovre Kommune
62 Københavns Kommune
66 Lyngby-Taarbæk Kommune
70 Rødovre Kommune
74 Tårnby Kommune

Appendiks og bagside
80 Metode- og kildeafsnit
82 Kontakt os