Praktisk workshop - UDEskole

Lær at inddrage uderummet i din undervisning og tag eleverne med udenfor - det styrker både læring, trivsel og formidling!

UDEskole-principperne er mere aktuelle end nogensinde. UDEskole er en didaktisk metode, hvor dele af uderummet inddrages målrettet i samspil med klasseværelset og de indendørs rum i undervisningen. Derfor har DGI Storkøbenhavn sammensat en 3-timers workshop, der afvikles lokalt på jeres skole, og som er målrettet lærere og pædagoger (og gerne med elever!), der ønsker redskaber og nye tilgange til ude-undervisning!

Læs mere herunder.

Hvad lærer man på workshoppen?

Gennem inddragelse af udvalgte steder i skolens eller institutionens nærområde bidrager UDEskole med en anderledes vinkel på den læring, man som underviser ønsker at formidle til sine elever/studerende.

Når vi arbejder med UDEskole, arbejdes der ud fra tankegangen inde-ude-inde. I workshoppen vil vi begynde inde, hvor vi kort giver den teoretiske baggrund for vores forståelse af – og flerårige arbejde med  UDEskole. Så går vi ud i jeres nærområdet, hvor personalet sammen med os finder gode læringsrum, både med fokus på faglighed og bevægelse. Sidste del af workshoppen foregår inde. Her får personalet tid til at arbejde med de tanker og ideer, de har indsamlet på turen rundt i nærområdet.

Sammen med disse ideer og vores UDEskole-planlægningsskema som udgangspunkt skal de planlægge et UDEskoleforløb, der tager afsæt i et allerede planlagt undervisningsforløb i eget fag.

  • Kort introduktion til DGI UDEskole - og erfaring med inddragelse og udvikling af UDEskole (ca. 25 min).
  • ”Kend dit nærområde”. Vi går el. cykler en tur i skolens nærområde og finder gode læringsrum. Der arbejdes på stederne med et arbejdsark til refleksion omkring eget fag, og hvordan stedet ville kunne bidrage til den varierede undervisning og bevægelse (ca. 1 time).
  • I grupper (faggrupper, team eller andet) arbejdes der med planlægning af et forløb med udgangspunkt i et-to af de steder, vi har udforsket på turen rundt i nærområdet. De kan være i forhold til et allerede planlagt undervisningsforløb, eller ét man har afviklet men tænker, at det måske kunne være interessant at prøve af igen med inddragelse af uderummet (ca. 1 time).
  • Fremlæggelse af de gode forslag til UDEskoleforløb (ca. 20 min).
  • Opsamling/evaluering og afrunding.

Efter denne workshop vil personalegruppen have ideer og redskaber til at kunne inddrage uderummet i egen undervisning. Samtidig vil de kunne sparre med team- kolleger om den mulige tværfaglighed og undervisningsdifferentiering, som UDEskole lægger op til.

Workshoppen varer 3 timer, involverer op til 25 personer (inkl. DGI Storkøbenhavns konsulent), og koster 6.000 kr. ekskl. moms.

Interesseret?

Kontakt vores udviklingskonsulent og UDEskole-underviser Britt Blum på britt.reymann.blum@dgi.dk eller tlf. 5115 8009.