Unge Styrker Unge

Unge Styrker Unge vil øge udsatte piger og anbragte unges trivsel ved at inkludere dem i positive idrætsfællesskaber.

Undersøgelser viser at piger i udsatte boligområder såvel som anbragte unge, er kendetegnet ved at have en lav idræts- og foreningsdeltagelse. 44% af pigerne i de udsatte boligområder dyrker ikke idræt (CISC Syddansk Universitet, 2012), og det samme gælder for omkring 40% af de anbragte unge mellem 11-17 år (SFI, 2014).

”Unge styrker Unge” tager afsæt i erfaringer fra DGI projektet ”Fra Ungdomsklub til Sportsklub”, som har stor succes med at motivere unge foreningsløse drenge til at tage aktiv del i idrætslivet ved at undervise i ungdomsklubber i udsatte boligområder. Størstedelen af de unge udtrykker, at de er blevet bedre til at lære fra sig, at de dyrker mere sport og har fået mere selvtillid.

Idrætsprofil med fokus

Vi vil med ”Unge Styrker Unge” have fokus på en ung til ung model for de unge piger i ungdomsklubber og unge på institutioner for anbragte børn og unge.

”Unge styrker unge” modellen er også målrettet institutioner, der ønsker en idrætsprofil. De unge får en idrætsspecifik hjælpetræneruddannelse, så de kan understøtte idrætsundervisning af andre børn og unge i institutionen eller i den lokale idrætsforening. Pædagoger fra institutionen uddannes til at være idrætsansvarlige mentorer, så de løbende kan støtte og guide de unge.

De unge får en tydelig rolle som frivillige trænere og bliver rollemodeller i institutionerne. De unge får erfaringer og opbygger netværk, som kan sættes i spil og styrke dem i overgangen til voksenlivet. De unge undervises af trænere fra lokale foreninger og præsenteres herigennem for foreningslivet og hvilke muligheder der er i deres lokalområde.

Som et led i at give institutionen en idrætsprofil, hvor idræt bruges som et pædagogisk redskab, vil der også være fokus på at implementere mere bevægelse i institutionerne generelt.

Støtte fra Trygfonden

Unge styrker Unge er et 3 årigt udviklingsprojekt støttet af TrygFonden. Målet er at samarbejde med 6 ungdomsklubber og 4 institutioner for anbragte børn, uddanne 30-40 piger og 15-20 anbragte unge til at være hjælpetrænere, samt kvalificere 15-20 medarbejdere som idrætsansvarlige pædagoger.