Børnene i Utterslev Børnegård leger sig til færdigheder

Legen og bevægelsen har gennem det sidste halve år fået en særlig plads i Utterslev Børnegård. Der er blevet samlet bolde, væltet voksne og fløjet i faldskærm. Alt sammen med fokus på at styrke børne-nes færdigheder motorisk, sprogligt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Laverne i Utterslev Børnegård skulle både øve sig i at placere boldene forskellige steder på kroppen og fange dem, når de smuttede væk.

De første stædige morgentårer var allerede blevet grædt ud, inden larverne fra Utterslev Børnegård en for en væltede ind i aktivitetssalen. Flere tårer var på vej, men heldigvis havde pædagogerne lagt en plan. Tårerne skulle vendes til smil. Det, der var startet som en dårlig dag, skulle vendes til en god med leg.

Et hav af bolde

Efter få minutter var gulvet omdannet til farvestrålende hav af bolde. Bolde som nemt kunne kastes, skubbes og samles. Efter fælles indsats fandt alle boldene tilbage i posen for igen at blive spredt ud. Boldene var dog ikke det eneste, der kunne få smilene frem på børnenes læber. Da faldskærmen blev foldet ud, var forundringen stor hos de fleste. Det kan dog ikke sammenlignes med den glæde, der gik gennem børnene, da de til slut fik af vide, at det var tid til at vælte en voksen. Alle muskelkræfter hos de fem larver blev taget i brug for at vælte Sif, der lå på alle fire. Til slut måtte hun overgive sig.

”Det er dejligt at mærke, hvordan vi kan vende en dårlig dag til en god dag”, lyder det fra Sif Nørgaard Jensen, pædagog i Utterslev Børnegård.

Særlig plads til leg

Larverne i Utterslev Børnegård er ikke de eneste børn i institutionen, der har haft glæde af den særlige plads, legen har fået. Gennem det sidste halve år har Utterslev Børnegård i hele institutionen sat særligt fokus på børnenes færdigheder gennem leg. Det betyder, at alle pædagoger og alle børn på institutionens tre matrikler har gennemgået et forløb i idræt, leg og bevægelse.

”Vi vil gerne opkvalificere pædagogernes muligheder for at lave noget motorisk med børnene. Forløbet har givet pædagogerne en masse inspiration til de i forvejen motoriske lege, som de leger”, fortæller leder af Utterslev Børnegård, Suzanne Elmgreen.

Forløbet i idræt, leg og bevægelse består af personalekurser, legebesøg og en aktiv forældre-børn legedag afholdt i samarbejde med DGI Storkøbenhavn. Gennem aktionslæring er der blevet arbejdet med børnenes sanser og motorik. Temaerne har blandt andet været koncentration, opmærksomhed, at røre ved hinanden og at være en del af et fællesskab.

Tidlig indsats

Den tidlige indsats i forhold til børnenes udvikling og færdigheder i Utterslev Børnegård er ikke enkeltstående. Det er blevet et særligt fokus i Københavns Kommune at sætte tidligt ind for at give alle børn lige muligheder videre frem i livet. Flere og flere børn har motoriske vanskeligheder ved skolestart, derfor er det oplagt at Kommunens daginstitutioner, med børn mellem 0 og 6 år, sætter fokus på børnenes færdigheder gennem idræt, leg og bevægelse.

”Vi vil gerne være med. Derfor synes vi, at det er vigtigt at rykke på det, når den seneste forskning viser vigtigheden af at arbejde med børnenes motorik”, lyder det fra Suzanne Elmgreen.

Legen og bevægelsen i daginstitutionen har stor betydning for børnenes udvikling, læring og trivsel. Det hjælper blandt andet børnene med at udvikle sociale, sproglige, kognitive, emotionelle og motoriske færdigheder.

”Inden forløbet havde jeg ikke tænkt over, at børnene kan blive tabt i venskaber, fordi de ikke kan være med i lege. Derfor er jeg også bare stolt, når jeg kan se, at især de store bare flyver af sted”, fortæller Sif Nørgaard Jensen.

Kontaktinformation

  • Julie Nygaard Ulrik, projekt- og teamleder DGI skole og institution

Julie.Nygaard.Ulrik@dgi.dk

+ 45 30341661 / + 45 24917761