Boldklubben Skjold nomineret til Årets Forening 2019

Som landets største fodboldforening engagerer Boldklubben Skjold hver uge flere tusinde medlemmer og frivillige. For at udvikle sporten arbejder foreningen både med lokalsamfundet, sociale aktiviteter, inklusion og ligestilling.

Skjold er gennem de senere år vokset til dobbelt størrelse til nu 2396 medlemmer og blev i 2017 landets største fodboldforening målt på antal medlemmer med en aldersspredning fra 2 til 91 år.
 Trods de begrænsede faciliteter og træning 14 forskellige steder er det lykkedes at opbygge en fællesskabsfølelse og engagere mere end 250 faste frivillige, som suppleres af mindst lige så mange løst tilknyttede.

Det er Skjolds vision at spille en rolle for lokalsamfundet. Det indebærer meget mere end blot at spille fodboldkampe. Derfor har foreningen sat en række initiativer i gang, som kan være med til at gøre foreningen til en attraktiv samarbejdspartner for lokalsamfundet.


Bygger bro til lokalsamfundet

Åben Hal er Skjolds bud på en uforpligtende aktivitet i foreningsregi. Hver anden weekend i vintersæsonen har Skjold åbent for alle med lyst til at lege og bevæge sig indendørs.

Åben skole er også blevet en del af Skjolds arbejde. Foreningen har taget fat, der hvor foreningslivet normalt ikke rammer, - elever med behov for ekstra støtte og dermed en skolegang i specialklasser. Med fodbold hver uge bruger Skjold aktiviteten til at arbejde med elevernes relationelle og sociale kompetencer.

For at nå nogle af de foreningsuvante børn har Skjold også indgået et samarbejde med en fritidsinstitution i Ryparken. Et samarbejde der giver børnene mulighed for at træne
og til foråret spille kampe for Skjold. Derudover har samarbejdet gjort det muligt at tilbyde åben træning for teenagere fredag aften i en hal.

Sociale aktiviteter

På det sociale område har Skjold en række forskellige samarbejder, der hver på sin måde er med til at give både forening og deltagere ny og ekstra kvalitet.
 Skjold har gennem et par år hver uge lagt lokaler til NA-møder (NA=Narcotics Anonymous), hvor deltagerne får hjælp til at komme videre i deres liv.

Blandt patientgrupper har foreningen taget fat i demenspatienter, hvor de gennem boldspil og en om snak om fodboldartefakter vækker minder og øger livskvaliteten hos de demente deltagere.

Som det er tilfældet for en lang række hold blandt seniorerne hvor ”lukkede hold” er normalt har Skjold også et ”lukket hold” for udviklingshæmmede. Et hold som passer ind i fodboldfitness konceptet, da de udelukkende træner. 

En digital forening

Skjold er aktivt gået ind i at udvikle foreningsdemokratiet til en moderne og engagerende størrelse, som medlemmerne kan forholde sig til og vil deltage i.
 Foreningen har indført en understøttende digitalisering af generalforsamlingerne. 
Alle kan nemt komme med forslag og debattere på nettet. Alle afstemninger foregår digitalt, både godkendelser, forslag, vedtægtsændringer og personvalg. Siden indførelsen af den digitale generalforsamling er deltagelsen steget 10 gange i forhold til tidligere år.  

For at udvikle foreningen har bestyrelsen også indført ”omvendte spørgsmål”, hvor det er deltagerne, der stiller spørgsmålene, i stedet for at det blot er bestyrelsen, som sender spørgeskemaer ud, når der er emner, de ønsker inputs til. Det fungerer gennem en såkaldt Qvest, der også forløber digitalt.