Budgetforlig 2020 mangler strategisk perspektiv

DGI Storkøbenhavn er ærgerlig over budgetforliget i Københavns Kommune, der ikke lever op til forventningerne om en flerårlig, strategisk aftale

Politikerne på rådhuset har færdiggjort budgetforliget for 2020, men der mangler tværgående aftaler.

Jakob Juhl Pedersen, direktør i DGI Storkøbenhavn, udtaler i forbindelse med budgetforliget 2020 i Københavns Kommune:

”Selvom der er flere gode, enkeltstående idrætsrelaterede tiltag i det nye budgetforlig for Københavns Kommune, tænker DGI Storkøbenhavn, at der fortsat er brug for at lave tværgående aftaler, som generelt skaber bedre vilkår for børn og unges foreningsdeltagelse i Københavns Kommune. DGI vil sætte fokus på idrætsforeningernes dagligdag i de områder, som har mest brug for det; og det er DGI parat til at investere 14 mio. kr. i, hvis Københavns Kommune vil indgå en aftale.”

Han uddyber:

”Vi anerkender, at der er flere gode, enkeltstående idrætsrelaterede tiltag i budgettet. Tak til de partier som sikrede, at idrætten var med på dagsordenen. Vi ser nu frem til at forhandle en aftale, hvor vi forpligter hinanden til at understøtte og styrke foreningsidrætten i et tværgående, flerårligt og mere strategisk perspektiv.”


Det strategiske perspektiv kunne eksempelvis være:

 • Planer for udvikling af idræt og foreninger i de nye bydele i København.
 • Helhedsplaner for de store idrætsanlæg i samspil med den omkringliggende by.
 • Fokus på samarbejdet mellem kommune og foreninger - det skal være nemmere at være idrætsforening i København.
 • Arbejde med ungdomsfællesskaber på kommunens store idrætsfaciliteter.
 • Understøttelse af foreningerne, så de kan række ud efter flere børn og unge, som ikke selv finder vej til foreningslivet.
 • De fire idrætsanlæg, der nu får tilbageført halinspektører er et fint tiltag – men hvad med de mange andre berørte anlæg i kommunen, som ikke bliver tilgodeset? Det er afgørende, at profilen på de kommende medarbejdere på de fire anlæg, der får tilbageført halinspektører, bliver aktivitetsmedarbejdere, der kan lave relationer til lokalbefolkningen - og ikke nyansatte vagter.


De gode, enkeltstående tiltag i budget 2020 er, set med DGI Storkøbenhavns øjne:

 • Ny 4-sporet skole i Ørestad med bl.a. svømmehal og idrætshal
 • Planlægning af ketchersportens hus
 • Aktive Børn i Forening - flere børn fra udsatte områder inkluderes i idrætsforeninger
 • Flere sociale partnerskaber mellem kommune og foreninger
 • Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub
 • Brobold, hvor otte mindre byrum etableres og opgraderes med bl.a. kunstgræs og lys
   

Kontakt for yderligere citater eller oplysninger:
Jakob Juhl Pedersen, direktør i DGI Storkøbenhavn, m. 2889 8794
Kasper Lund Kirkegaard, Idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, m. 2974 4982