Fantastisk budgetforlig i Hvidovre

DGI Storkøbenhavn kvitterer for et flot budgetforlig for foreningsidrætten i Hvidovre Kommune

Pressemeddelelse:

Fantastisk budgetforlig for idrætten i Hvidovre

Den 21. september 2020 indgik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten budgetforlig for Hvidovre Kommune. Forligspartierne har vedtaget et forlig, der rummer mange gode idrætsrelaterede tiltag og investeringer i de kommende år.

Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, udtaler i den forbindelse:

”Det er et rigtig flot budgetforlig for idrætten i Hvidovre. Der er fundet midler til projektering og forundersøgelse af to nye kunstgræsbaner med henblik på anlæggelse i 2022, en skaterbane samt en konsulentansættelse, der skal styrke samarbejde mellem kommunen og idrætslivet.”

Peder Nedergaard suppleres af et lokalt bosiddende bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn, Finn Blohm, der udtaler:

”Det er især glædeligt, at budgetparterne har haft fokus på fodboldklubbernes behov for etablering af flere kunstgræsbaner i kommunen. Fra DGI Storkøbenhavns side vil vi gerne takke Maria Durhuus (A), Mikkel Dencker (DF) og Niels Ulsing (F) for god og tillidsfuld dialog med de lokale fodboldklubber - samt også DBU København og DBU Sjælland for et godt samarbejde. Det er helt afgørende for fodboldens udvikling i kommunen, at der nu afsættes midler til understøttelse af borgernes muligheder for at gå til fodbold.

Peder Nedergaard afslutter med flg. kommentar:

”Fra DGI Storkøbenhavns side kommer vi, i tæt samarbejde med både kommunen og klubberne, til at have fokus på foreningsudvikling i de kommende år som led i vores partnerskab og samarbejde med kommunen. I dette lys er budgetaftalen en god forudsætning for at arbejde videre med målsætningerne om at få flere idrætsaktive børn og unge i Hvidovre. Vi glæder os til at bidrage til at udvikle idrætten lokalt”

For yderligere kommentarer, kontakt:

Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn, tlf.: 4255 7550

Finn Blohm, bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn bosat i Hvidovre: 2169 2980

For tekniske kommentarer til budgettet kontakt:

Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, tlf.: 2974 4982 

Bilag – Idræts- og bevægelsesrelaterede tiltag, Hvidovre Kommune

  • Kunstgræs. Med det store pres på vores kunstgræsbaner skal det undersøges i 2021 om grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og en bane ved Sønderkær kan opgraderes til kunstgræs i 2022
  • Skaterbane. Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til etablering af Skaterbane – om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering forelægges til politisk drøftelse.
  • Styrket samarbejde mellem kommune og idrætsliv. Til styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og idrætslivet afsættes fra 2021 0,65 mio. kr. til ansættelse af en idrætskonsulent.
  • Aktivitetscenteret styrkes. Hvidovre Kommune har købt Hvidovregade 51 med henblik på udvidelse af Aktivitetscenterets fysiske faciliteter. En udvidelse vil støtte op om ambitionerne for centeret, og styrke værkstedsfaciliteterne og rammerne for bevægelsesholdene, ligesom der vil være plads til Ældrerådet og Det Frivillige Ældrearbejde i centeret. Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. i årene 2021-2024 til at styrke arbejdet.
  • Fortsat fokus på cyklisme. Til fortsættelse af Cykelby Hvidovre afsættes 0,4 mio. kr. i 2021-2023.

Kilde: Pkt. 3.2 bilag 8 med ”Politisk aftale i Hvidovre Kommune for 2021 og overslagsårene 2022-2024”: https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/86/1961#section3