Hvidovre Kommune vil give den mentale sundhed et løft

Et stigende antal borgere i Hvidovre oplever, de har et dårligt mentalt helbred. "ABC-metoden" og kommunens idrætsforeninger er midlerne, der skal vende udviklingen.

Flere og flere i hele landet har det mentalt dårligt viser den seneste landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen. Også i Hvidovre Kommune er der flere, som oplever at det går den forkerte vej ift. den mentale sundhed, og netop derfor er mental sundhed blevet et centralt fokuspunkt i kommunens nye sundhedspolitik. Det sker med ”ABC-metoden”, hvor kommunen søger at forbedre borgernes mentale sundhed.

Hvidovre Kommune har gennem deres nye sundhedspolitik blandt andet sat fokus på den mentale sundhed, hvilket giver god mening set i lyset af resultatet af undersøgelsen af danskernes sundhedsprofil, som viser, at en stigende andel af personer har dårlig mental sundhed.

Undersøgelsen viste at 13,2 % af befolkningen i 2017 har selvrapporteret dårligt mentalt helbred, hvor især kvinderne i alderen 16-24-årige har en overrepræsentation med en andel på 23,8 %. I Hvidovre Kommune er andelen af personer med selvrapporteret dårligt mentalt helbred noget højere end landsgennemsnittet, da det ligger på 15,6 %. Samtidig viser undersøgelsen også, at der er et stigende problem med ensomhed, hvor 9,5 % ”sjældent” eller ”aldrig har kontakt til venner eller familie” i Hvidovre Kommune.

I Hvidovre Kommune vil man med en kommende strategi fremme og forbedre borgernes mentale sundhed, blandt andet gennem en såkaldt ”ABC-metode”, som har to overordnede formål: 1) At gøre borgerne bevidste om hvad mental sundhed er i praksis og 2) At få folk til at ændre adfærd i hverdagen.

Hvad er ABC for mental sundhed?

ABC er en forkortelse af de engelske ord, Act, Belong og Commit, og består kort fortalt i, at mennesker får et bedre mentalt helbred, hvis de gør noget aktivt - enten fysisk, socialt eller mentalt -  gør noget sammen med andre samt gør noget meningsfuldt, eksempelvis ved at sætte sig selv et mål, eller at lave frivilligt arbejde.

Metoden, som oprindeligt stammer fra Australien, har gode forskningsmæssige resultater, men er nu også kommet til Danmark under benævnelsen af ”ABC for mental sundhed”.

Kommunens indsats

Hvidovre Kommune kommer i den nærmeste fremtid til at implementere og udbrede indsatserne, der er koblet til ABC-metoden. Det handler om en bred indsats med alle alderskategorier i fokus, lige fra de kommunale daginstitutioner til aktivitetscentrene for de ældre. Den brede pallette skal være med til at løfte den mentale sundhed på hele linjen i Hvidovre Kommune.

Pia Jenfort, der er leder af Sundhed og forebyggelse i Hvidovre Kommune, udtaler i den forbindelse: ”Den mentale sundhed og `ABC for mental sundhed´ er et højt prioriteret fokusområde i Hvidovre Kommune. For at tilgodese så mange borgere som muligt arbejder vi på tværs af alle aldersgrupper og alle kommunale institutioner”.

Idrætsforeningerne kommer også med

Også andre aktører er begyndt at implementere ABC-metoden. Blandt andet er DGI Storkøbenhavn begyndt at arbejde med en række af idrætsforeningerne. Det lokale foreningsliv er således også en nærliggende samarbejdspartner med kommunen ift. `ABC for mental sundhed´. Hanna Christensen der er projektleder for ABC for mental sundhed i DGI Storkøbenhavn, siger: ”Foreningslivet har et særligt potentiale; Der er masser af fysisk aktivitet i forvejen, og ved at skrue lidt op for fokus på de gode og meningsfulde fællesskaber, kan der gøres en reel forskel for mange hvidovreborgere ift. deres mentale sundhedsniveau. Det handler derfor ikke om at lave helt særlige og nye tiltag, men om at forstørre og forstærke det, som foreninger allerede gør godt.”

I Hvidovre Kommune er ABC-projektet stadig i begyndelsesfasen. Det forventes, at metoden bliver implementeret flere steder de kommende år.