Hvordan bygger vi en social bæredygtig by?

Læs DGI Storkøbenhavns anbefalinger til den fremtidige byudvikling og –planlægning i København.

Ørestad set fra Naturpark Amager

En socialt bæredygtig storby

Københavns Kommune er i øjeblikket i gang med at skrive og vedtage den kommende kommuneplan, der har overskriften ”Verdensby med ansvar”.
DGI Storkøbenhavn har skrevet et høringssvar til den kommende kommuneplan.

Læs høringssvaret her (pdf)

DGI Storkøbenhavn bakker op om kommuneplanen og stiller sig i øvrigt til rådighed for Københavns Kommune, når der bliver behov for at tænke idræt og foreningsliv ind i byplanlægning og konkret byudvikling. Høringssvaret rummer anbefalinger vedr.:

  • Idrætshelhedsplaner som del af byplanlægningen
  • Fra skolehal til idrætscenter
  • Idrætsudvikling i nye byområder
  • Rekreative byparker tæt på boligområder